Strefa Płatnego Parkowania

Cennik postoju w SPP

Podstrefa

Pierwsza godzina

Druga godzina

Trzecia godzina

Czwarta godzina i każda następna

I „Niebieska”

2,50 zł

3,00 zł

3,60 zł

2,50 zł

II „Pomarańczowa”

2,00 zł

2,00 zł

2,00 zł

2,00 zł