Strefa Ruchu Pieszego "A", strefa ograniczonego ruchu "B"

Zarządzenie nr VII/1915/2018 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 11 października 2018 r. w sprawie utworzenia Strefy Ruchu Pieszego „A” i Strefy Ograniczonego Ruchu „B” oraz wydawania zezwoleń na wjazd w w/w strefy.

Zarządzenie nr VII/1915/2018