Informacje dodatkowe

Liczba osób przebywających w Izbie w 2018 r. - 5904 w tym:

 • 5467 dorosłych mężczyzn
 • 420 dorosłych kobiet
 • 16 nieletnich chłopców
 • 1 nieletnia dziewczyna

Liczba osób przebywających w Izbie w 2019 r. - 6020 w tym:

 • 5438 dorosłych mężczyzn
 • 564 dorosłych kobiet
 • 15 nieletnich chłopców
 • 3 nieletnie dziewczyny

Liczba osób przebywajacych w Izbie w 2020 r. - 5331 w tym

 • 4916 dorosłych mężczyzn
 • 407 dorosłych kobiet
 • 7 nieletnich chłopców
 • 1 nieletnia dziewczyna