Aktualne wyłożenia do publicznego wglądu

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 320/1/2021 terenów nadrzecznych na osiedlu Nowe Miasto w Rzeszowie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.