Aktualne wyłożenia do publicznego wglądu

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 321/2/2021 - I „Ogrody Staromiejskie" w Rzeszowie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko