Aktualne wyłożenia do publicznego wglądu

Projekt zmiany nr 319/4/2020 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 229/15/2011 przy ul. Szpitalnej w Rzeszowie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 30 grudnia 2020 r. do 29 stycznia 2021 r.