Plany podjęte przez gminy sąsiednie - przejęte przez miasto Rzeszów

Lp.

Nazwa planu / Zmiany planu Nr uchwały w sprawie uchwalenia mpzp/zmiany planu i data jej podjęcia

Nr uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia/ uchwalenia mpzp i data jej podjęcia

Adres

1

MPZP Nr 3/2002 terenów lasów i zalesień gminy i miasta Tyczyn (obowiązuje na terenie osiedla Matysówka)

XIV/112/2003 Rady Miejskiej w Tyczynie
z dnia 9 grudnia 2003 r.

LINK

2

MPZP Nr 1/2013 w miejscowości Matysówka

XIV/97/15 Rady Miejskiej w Tyczynie
z dnia 13 listopada 2015 r.

LINK

3

MPZP Nr 5/2001 we wsi Matysówka

XXXVII/284/02 Rady Miejskiej w Tyczynie
z dnia 27 czerwca 2002 r.

LINK

4

MPZP Nr 10/98 - terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej we wsi Matysówka - Gmina Tyczyn

XXXVIII/291/98 Rady Miejskiej w Tyczynie
z dnia 18 czerwca 1998 r.

LINK

5

MPZP Nr 15/2003 terenu zabudowy jednorodzinnej we wsi Matysówka

XII/95/2003 Rady Miejskiej w Tyczynie
z dnia 30 października 2003 r.

LINK

6

MPZP Nr 16/2003 terenu zabudowy jednorodzinnej we wsi Matysówka

XII/96/2003 Rady Miejskiej w Tyczynie
z dnia 30 października 2003 r.

LINK

7

przystąpienie do sporządzenia MPZP Nr 1/2018 terenu położonego w Matysówce

XLVII.337.18 Rady Miejskiej w Tyczynie
z dnia 23 lutego 2018 r.

LINK

8

MPZP we wsi Pogwizdów Nowy

XII/83/99 Rady Miejskiej w Głogowie Małopolskim z dnia 6 sierpnia 1999 r.

LINK

9

MPZP Nr 1/2001 w Pogwizdowie Nowym w Gminie Głogów Małopolski XXXIX/353/2001 Rady Miejskiej w Głogowie Małopolskim z dnia 15 listopada 2001 r.

LINK

10

MPZP Nr 2/2008 terenu zabudowy produkcyjno-usługowo- magazynowo-składowej w miejscowości Pogwizdów Nowy IV/32/2011 Rady Miejskiej w Głogowie Małopolskim z dnia 28 stycznia 2011 r.

LINK

11

I zmiana MPZP Nr 2/2008 terenu zabudowy produkcyjno-usługowo- magazynowo-składowej
w miejscowości Pogwizdów Nowy
XLIII/423/2017 Rady Miejskiej w Głogowie Małopolskim z dnia 29 czerwca 2017 r.

LINK

Liczba odsłon: 2484