Aktualności

Informacja Prezydenta Miasta Rzeszowa

Dotyczy: prognozy oddziaływania na środowisko, sporządzonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 320/1/2021 terenów nadrzecznych na osiedlu Nowe Miasto w Rzeszowie.

Załączniki: