Aktualności

Informacja Prezydenta Miasta Rzeszowa

Dotyczy: prognozy oddziaływania na środowisko, sporządzonej do projektu zmiany nr 307/2/2019 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 118/26/2005 na południe od ogrodów działkowych Zalesie w Rzeszowie w części oznaczonej konturem od XV do XXXI.

Załączniki: