Aktualności

Informacja Prezydenta Miasta Rzeszowa

Dotyczy: prognozy oddziaływania na środowisko, sporządzonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 185/12/2009 na osiedlu Przybyszówka w Rzeszowie – część II.

Załączniki: