Aktualności

Informacja Prezydenta Miasta Rzeszowa

Dotyczy: prognozy oddziaływania na środowisko, sporządzonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 285/8/2016 w rejonie ul. Leskiej i ul. Krośnieńskiej w Rzeszowie

Załączniki: