Przetargi

Szanowni Państwo Przetargi na Najem lokali Użytkowych, Sprzedaż Nieruchomości i Dzierżawę Nieruchomości publikowane do dnia 31-12-2019 r. dostępne są pod adresem http://s.bip.erzeszow.pl/jednostki-organizacyjne-miasta/jednostki-organizacyjne/biuro-gospodarki-mieniem/przetargi

Poniżej będziemy publikować bieżące dane.

Za utrudnienia przepraszamy

Kontrole zewnętrzne

Kontrole zewnętrzne Biuro Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa

Jednostka przeprowadzająca kontrolę Data kontroli :
 Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Rzeszowie 08.06. - 29.06.2009 r.
 Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli Urzędu Miasta Rzeszowa 23.06. – 09.07.2009 r.
 Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie 28.09.–30.09.2009 r.
 Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie 13.10.–20.10.2009 r.
 Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli Urzędu Miasta Rzeszowa 03.12.–10.12.2009 r.
 Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie 15.12.–17.12.2010 r.
 Archiwum Państwowe w Rzeszowie 18.04.2011 r.
 Biuro Kontrolno - Rewizyjne Urzędu Miasta Rzeszowa 21.04.2011 r.
 Biuro Kontrolno - Rewizyjne Urzędu Miasta Rzeszowa 30.09.–17.10.2011 r.
 Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie 17.11.2011 r.-09.01.2012r.
 Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie 03.04.–26.06.2012 r.
 Urząd Kontroli Skarbowej w Rzeszowie Biuro w Przemyślu 20.02.-01.08.2013 r.
 Biuro Kontroli Urzędu Miasta Rzeszowa 17.07.-25.07.2013 r.
 Centrum Unijnych Projektów Transportowych w Warszawie 05.08.-16.08.2013 r.
 Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Rzeszowie 07.11.-08.11.2013 r.
Archiwum Państwowe w Rzeszowie 16 i 19.05.2014 r.
Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie 20.05.-27.05.2014 r.
ZUS Oddział Rzeszów 24.11.-28.11.2014 r.
Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie 26 i 30.03.2015 r.
Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie 28.08. i 04.09.2015 r.
Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie 18.01.-22.01.2016 r.

Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie             

06.06. i 10.06.2016 r.

Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie             

19.09. i  27.09.2016 r.

Archiwum Państwowe w Rzeszowie

20.09.2018 r.

Biuro Kontroli Urzędu Miasta Rzeszowa

28.11.2018 r. do 14.12.2018 r.

Biuro Kontroli Urzędu Miasta Rzeszowa

28.02.2020 r. do 21.04.2020 r.