Punkty informacyjne

Infolinia Urzędu Miasta Rzeszowatel. 1 77 88 99 00
Punkt Informacyjny Urzędu Miasta Rzeszowa (ul. Okrzei 1)tel. 1 77 88 99 00
Punkt Informacyjny Urzędu Miasta Rzeszowa (Plac Ofiar Getta 7)tel. 1 77 88 99 00
Punkt Informacyjny Urzędu Miasta Rzeszowa (ul. Kopernika 15)tel. 1 77 88 99 00
Punkt Obsługi Mieszkańców w Galerii Handlowej „Nowy Świat” (ul. Krakowska 20)

tel. 1 77 88 99 00

punkt.nowyswiat@resman.pl

Punkt Obsługi Mieszkańców w Centrum Kulturalno-Handlowym "Millenium Hall" (al. Kopisto 1)

tel. 1 77 88 99 00

punkt.millenium@resman.pl

Punkt Obsługi Mieszkańców w Centrum Handlowym „Plaza Rzeszów” (ul. Rejtana 65)

tel. 1 77 88 99 00

punkt.plaza@resman.pl

Punkt Obsługi Mieszkańców w Galerii „Rzeszów” (al. Piłsudskiego 44)

tel. 1 77 88 99 00

punkt.rzeszow@resman.pl

Siedziba

Adres: ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów
Infolinia:  1 77 88 99 00
E-Mail: umrz@erzeszow.pl
Godziny pracy: poniedziałek – piątek 7.30 - 15.30, środa - 7.30 – 17.00

Dyrektor

Imię i nazwisko: Karolina Domagała
Siedziba: ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów

Siedziba

Adres ul. Rynek 7, 35-064 Rzeszów

Telefon 1 77 88 99 00

e-mail iod@erzeszow.pl

Godziny pracy

poniedziałek – piątek 7.30 - 15.30

Dyrektor

Imię i nazwisko Antoni Wilk

Siedziba ul. Rynek 7, 35-064 Rzeszów

Adres siedziby:

ul. Rynek 7

35-064 Rzeszów 

Kontakt:

Infolinia:      1 77 88 99 00

fax.:                    17 875 41 95

e-mail:              sr@erzeszow.pl

godz. pracy:    pn.-pt.:       7.30  -  15.30

                           środa:       7.30  -  17.00

Dyrektor Wydziału:

Małgorzata Wojnowska

adres siedziby: ul. Rynek 7, 35-064 Rzeszów

e-mail:  sr@erzeszow.pl

Siedziba

Adres: 3 Maja 13, 35-030 Rzeszów
Infolinia:  1 77 88 99 00
E-Mail: urbanlab@erzeszow.pl
Godziny pracy: poniedziałek – piątek 7.30 - 18.00

Dyrektor

Imię i nazwisko: Tomasz Skoczylas
Siedziba: 3 Maja 13, 35-030 Rzeszów

Siedziba

Adres: ul. Okrzei 1, 35-002 Rzeszów

Infolinia:  17 875 42 15

Fax: 17 875 42 77

E-mail: bu@erzeszow.pl

Godziny pracy: poniedziałek – piątek 7.30 - 15.30

Dyrektor

Imię i nazwisko: Marta MAZURKIEWICZ

Siedziba: ul. Okrzei 1, 35-002 Rzeszów

E-mail: bu@erzeszow.pl

Siedziba
Adres: ul. Okrzei 1, 35-064 Rzeszów
Infolinia: 1 77 88 99 00
Fax: 17 875 42 60
E-Mail: fn@erzeszow.pl
ESP: umrzfn
Godziny pracy: pon., wt., czw. i pt.: 7.30-15.30, w środy 7.30-17.00 

Dyrektor

Imię i nazwisko:  ---

Siedziba

Adres: ul. Okrzei 1, 35-002 Rzeszów
Infolinia:  1 77 88 99 00

Tel:1 77 88 99 00
Fax: 17 875 42 30
E-Mail: kr@erzeszow.pl
Godziny pracy: poniedziałek – piątek 7.30 - 15.30, środa 7.30 – 17.00

Siedziba

Adres: ul. Okrzei 1, 35-064 Rzeszów

Infolinia: 1 77 88 99 00

Fax: 17 875 44 00

E-Mail: so@erzeszow.pl

Godziny pracy: poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30, środa 7.30 - 17.00

Dyrektor

Imię i nazwisko: Adam Litwa

Siedziba: ul. Okrzei 1 pok. nr 8, 35-064 Rzeszów

E-Mail: alitwa@erzeszow.pl

Kompetencje: Kieruje Wydziałem i organizuje jego pracę.

 

Z-ca Dyrektora

Imię i nazwisko: Augustyn Rębisz

Siedziba: ul. Okrzei 1 pok. nr 2, 35-064 Rzeszów

E-Mail: arebisz@erzeszow.pl

Kompetencje: Współdziałanie z Dyrektorem Wydziału w sprawach dotyczących organizacji pracy

Wydziału oraz kierowanie Wydziałem w przypadku jego nieobecności.

Siedziba

Adres:  Langiewicza 15, 35-021  Rzeszów
Infolinia:  1 77 88 99 00
E-Mail: bk@erzeszow.pl
Godziny pracy: poniedziałek – piątek 7.30 - 15.30

Dyrektor

Imię i nazwisko: Bogusław Bieniasz
Siedziba: Langiewicza 15, 35-021 Rzeszów
E-Mail: bieniaszb@erzeszow.pl
Kompetencje: Kieruje i organizuje pracę Wydziału.

Siedziba

Adres: ul. Króla Kazimierza 9, 35-061 Rzeszów
Telefon: 17 875 44 91
Fax: 17 875 44 93
E-Mail:
oi@erzeszow.pl
Godziny pracy: poniedziałek – piątek 7.30 - 15.30, środa - 7.30 – 17.00

Dyrektor

Imię i nazwisko: Lesław BAŃDUR
Siedziba: ul. Targowa 1, 35-064 Rzeszów
Telefon: 17 875 45 05
E-Mail:
leslaw.bandur@erzeszow.pl

Kompetencje: Kieruje i organizuje pracę Biura
 

Zastępca Dyrektora

Imię i nazwisko: Sławomir ŚWIDER

Siedziba: ul. Targowa 1, 35-064 Rzeszów

E-Mail: swiders@erzeszow.pl

                                         

                                                                                          

Sedziba

Adres: ul. Kopernika 15, 35-064 Rzeszów
Sekretariat: 17 875 43 34
Fax:            17 875 43 40
E-Mail: ar@erzeszow.pl

Godziny pracy: poniedziałek – piątek 7.30 – 15.30,
                                            środa  7.30 – 17.00

Dyrektor

Imię i nazwisko: Andrzej SKOTNICKI
Siedziba: ul. Kopernika 15, 35-064 Rzeszów
E-Mail:   askotnicki@erzeszow.pl
Kompetencje: Kieruje i organizuje pracę Wydziału.

Zastępca Dyrektora

Imię i nazwisko: Katarzyna LEŚKO
Siedziba: ul. Kopernika 15, 35-064 Rzeszów
E-Mail:   klesko@erzeszow.pl

Siedziba

Adres: ul. Kopernika 15, 35-002 Rzeszów

Infolinia: 1 77 88 99 00
E-Mail:
ge@um.rzeszow.pl
Godziny pracy: poniedziałek – piątek 7.30 - 15.30, środa - 7.30 – 17.00

Dyrektor

Imię i nazwisko: Marcin PIEKARZ
Siedziba: ul. Kopernika 15, 35-002 Rzeszów
E-Mail:
ge@um.rzeszow.pl
Kompetencje: Kieruje i organizuje pracę Wydziału Geodezji przy pomocy zastepcy Dyrektora i Kierowników Oddziałów.

  

Zastępca Dyrektora

Imię i nazwisko: Zygmunt PYSZ
Siedziba: ul. Kopernika 15, 35-002 Rzeszów 
E-Mail: 
zygmunt.pysz@erzeszow.pl
Kompetencje: Kieruje i organizuje pracę Wydziału Geodezji przy pomocy Kierowników Oddziałów.

Siedziba

Adres: ul. Baldachówka 8/9, 35-061 Rzeszów
Infolinia Urzędu Miasta:  1 77 88 99 00
E-Mail: konsument@erzeszow.pl
Godziny pracy: poniedziałek – piątek 7.30 - 15.30

Infolinia Ogólnopolska:

801 440 220 , 22 290 89 16 ( opłata wg taryfy operatora)

infolinia czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-18:00


Dyrektor

Imię i nazwisko: Radomir Stasicki
Siedziba: ul. Baldachówka 8/9, 35-061 Rzeszów
E-mail: konsument@erzeszow.pl
Kompetencje: Kieruje i organizuje pracę Wydziału.

Siedziba

Adres: Rynek 11, 35-064 Rzeszów
tel. 1 77 88 99 00
e-mail: mgt@erzeszow.pl

Godziny pracy: poniedziałek – piątek 7.30 - 15.30, środa - 7.30 – 17.00

Dyrektor

Imię i nazwisko: Kamil Czyż
Siedziba: 3 Maja 7, Rzeszów
e-mail: kczyz@erzeszow.pl

Kompetencje: Kieruje i organizuje pracę Wydziału.

Siedziba

Adres: Plac Ofiar Getta 7, 35-002 Rzeszów
Infolinia: 1 77 88 99 00
Fax: 17 875 46 41
E-Mail:
edg@erzeszow.pl
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 7.30 - 15.30, środa 7.30 - 17.00

p.o. Dyrektora

Imię i nazwisko: Agnieszka Czyż-Byjoś
Siedziba: Plac Ofiar Getta 7, 35-002 Rzeszów
E-Mail:
edg@erzeszow.pl

Kompetencje: Kieruje i organizuje pracę Biura

Siedziba

Adres: pl. Ofiar Getta 7, 35-002 Rzeszów

Sala Ślubów: Rynek 1 (Ratusz)

Infolinia:  1 77 88 99 00  Fax: 17 875 46 18

e-mail: usc@erzeszow.pl

Urząd Miasta Rzeszowa

Wydział Komunikacji

Data zatwierdzenia

2020-10-23

1. Siedziba
Adres
Pl.Ofiar Getta 7, 35-002 Rzeszów
Telefon
Fax
17 875 45 63
17 875 45 65
e-mail
www
Godziny pracy
pn - pt: 7:30 - 15:30
       śr: 7:30 - 17:00
2. Dyrektor
Imię i nazwisko ZDZISŁAW SUDOŁ
Siedziba
Pl. Ofiar Getta 7, 35-002 Rzeszów
Telefon
17 875 45 63
e-mail zsudol@erzeszow.pl
3. Kompetencje Dyrektora
Dyrektor Wydziału: organizuje i kieruje pracą Wydziału Komunikacji przy pomocy Kierowników Referatów.
Bezpośrednio nadzoruje pracę: 
- Referatu Praw Jazdy,
- Referatu Rejestracji Pojazdów,
- Referatu Transportu Drogowego.
4. Kierownicy Wydziału
Kierownik Referatu Praw Jazdy:
Imię i nazwisko: Sylwia Łoza
Tel: 17 875 45 73
Kierownik Referatu Rejestracji Pojazdów:
Imię i nazwisko: Eliza Tryczyńska - Wróbel
Tel: 17 875 44 88
Kierownik Referatu Transportu Drogowego:
Imię i nazwisko: Iwona Bachórz
Tel: 17 875 40 88
5. Struktura organizacyjna
Wydziałem Komunikacji zarządza Dyrektor Wydziału przy pomocy Kierowników Referatów.
W Wydziale Komunikacji tworzy się:
1) Referat Praw Jazdy,
2) Referat Rejestracji Pojazdów,
3) Referat Transportu Drogowego.
6. Szczegółowe zadania referatów
Do zadań Referatu Praw Jazdy należy w szczególności:
- prowadzenie spraw związanych z:
a) wydawaniem uprawnień do kierowania pojazdami,
b) zatrzymywaniem i zwrotem zatrzymanych praw jazdy,
c) wydawaniem międzynarodowych praw jazdy,
d) dokonywaniem wpisu potwierdzającego odbycie kwalifikacji wstępnej lub szkolenia okresowego,
- przyjmowanie zawiadomień o zmianie danych zawartych w dokumentach uprawniających do kierowania pojazdami, a także przyjmowanie zawiadomień o ich zgubieniu lub kradzieży oraz wydawanie wtórników,
- prowadzenie spraw związanych z kierowaniem osób posiadających uprawnienia do kierowania pojazdami do kontrolnego sprawdzenia kwalifikacji oraz poddania się badaniom lekarskim.
Do zadań Referatu Rejestracji Pojazdów należy w szczególności:
- dokonywanie rejestracji pojazdów oraz prowadzenie spraw związanych z wydawaniem dowodów rejestracyjnych lub dokumentów czasowo dopuszczających pojazd do ruchu oraz tablic rejestracyjnych,
- przyjmowanie zawiadomień o nabyciu lub zbyciu pojazdu, dokonaniu istotnych zmian konstrukcyjnych w pojeździe, jego zniszczeniu (kasacji) bądź o zmianie adresu właściciela,
- prowadzenie spraw związanych z wycofywaniem pojazdów z ruchu,
- określanie i wpisywanie terminu badania technicznego pojazdu do dowodu rejestracyjnego pojazdu rejestrowanego po raz pierwszy,
- prowadzenie spraw związanych z zatrzymywaniem dowodów rejetracyjnych lub odpowiadających im dokumentów przez organ kontroli i ich zwrotem po ustaniu przyczyn zatrzymania,
- prowadzenie postępowań administracyjnych i wydawanie decyzji w sprawie nakładania kar pieniężnych za niezgłoszenie zbycia/nabycia pojazdu oraz za nieprzerejestrowanie pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej.
Do zadań Referatu Transportu Drogowego należy:
- dokonywanie wpisu lub zmiany zakresu wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców oraz sprawowanie nadzoru nad tymi ośrodkami,
- dokonywanie wpisu lub zmiany zakresu wpisu osoby do ewidencji instruktorów i wydawanie legitymacji instruktora nauki jazdy,
- dokonywanie wpisu lub zmiany zakresu wpisu osoby do ewidencji wykładowców i wydawanie zaświadczeń o wpisie do ewidencji,
- dokonywanie wpisu lub zmiany zakresu wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów oraz sprawowanie nadzoru nad tymi stacjami,
- udzielanie lub zmiana uprawnień imiennych dla diagnostów do wykonywania badań technicznych i cofanie tych uprawnień;
- prowadzenie spraw związanych z udzielaniem, zmianą, wydawaniem wtórników,
- wydawanie i dokonywanie zmian zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne,
- prowadzenie spraw związanych z zawieszeniem wykonywania krajowego transportu drogowego przez przedsiębiorców,
- prowadzenie spraw związanych z kontrolą przedsiębiorców posiadających uprawnienia do wykonywania transportu drogowego,
- ocena dobrej reputacji przewoźników drogowych,
- prowadzenie postępowań administracyjnych z zakresu transportu drogowego,
- wydawanie zaświadczeń dotyczących pojazdów,
- prowadzenie magazynu tablic rejestracyjnych i druków ścisłego zarachowania z zakresu spraw prowadzonych przez Wydział Komunikacji,
- prowadzenie spraw związanych z zatwierdzaniem i ewidencją projektów organiacji ruchu na drogach zarządzanych przez Prezydenta Miasta Rzeszowa.
7. Podstawa prawna
Zarządzenie Nr 19/2013 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 27 lutego 2013 r. z późn. zm. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Rzeszowa.
8. Tryb działania
Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Miasta Rzeszowa nadanym Zarządzeniem Nr 19/2013 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 27 lutego 2013 r. z późn. zm. 
9. Rachunki bankowe
Rachunki bankowe:
Opłata skarbowa: 17 1020 4391 2018 0062 0000 0423
Opłata za rejestrację pojazdów:  29 1020 4391 0000 6102 0144 6525 
Opłata za wydanie uprawnień do kierowania pojazdami:  29 1020 4391 0000 6102 0144 6525
Opłata za wydanie licencji, zaświadczeń, zezwoleń, wypisów: 29 1020 4391 0000 6102 0144 6525 
10. Rejestry, archiwa, ewidencje
Rejestry:
- pojazdów,
- kart pojazdów,
- dowodów rejestracyjnych,
- pozwoleń czasowych,
- znaków legalizacyjnych,
- nalepek na szybę,
- wydawanych licencji, zaświadczeń i zezwoleń wymaganych w transporcie drogowym,
- praw jazdy międzynarodowych.
Ewidencja:
- kierowców,
- pojazdów,
- firm transportowych,
- diagnostów i Stacji Kontroli Pojazdów,
- instruktorów nauki jazdy i Ośrodków Szkolenia Kierowców,
- projektów organizacji ruchu.
Archiwa: archiwizowane są wszystkie akta kierowców i pojazdów jak również wnioski wraz z niezbędnymi dokumentami dotyczącymi wydania licencji, zezwoleń  i zaświadczeń. 
11. Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych
Przetwarzanie danych osobowych interesantów Wydziału Komunikacji Urzędu Miasta Rzeszowa
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016r., str.1), dalej „RODO”, informuję że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasto Rzeszów, Rynek 1, 35-064 Rzeszów.
 2. Inspektorem ochrony danych jest Antoni Wilk, e-mail: iod@erzeszow.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonywania zadań należących do zakresu Wydziału Komunikacji – na podstawie przepisów prawnych: ustawy o kierujących pojazdami, ustawy prawo o ruchu drogowym oraz przepisów wykonawczych.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zabezpieczenia interesu Państwa i Administratora na wypadek postępowania reklamacyjnego lub dochodzenia roszczeń oraz oceny jakości usług.
12. Informacje nieudostępnione
Nieudostępniane są dane osobowe dotyczące włascicieli pojazdów i kierowców.
Dane opracowania
Opracował Eliza Tryczyńska - Wróbel 20.12.2019
Zatwierdził Zdzisław Sudoł 23.10.2020


 

Siedziba

Adres: Plac Ofiar Getta 7, 35-002 Rzeszów
Infolinia: 1 77 88 99 00
Fax: 17 875 41 66
E-mail:
fp@erzeszow.pl
Godziny pracy: poniedziałek – piątek 7.30 - 15.30

Dyrektor

Imię i nazwisko: dr inż. Paweł POTYRAŃSKI
Siedziba: Rynek 1, 35-064 Rzeszów
E-mail:
ppotyranski@erzeszow.pl
Kompetencje: Kieruje i organizuje pracę Wydziału.

Zastępca Dyrektora

Imię i nazwisko: mgr inż. Ryszard BIENIEK
Siedziba: Plac Ofiar Getta 7, 35-002 Rzeszów
E-mail:
rbieniek@erzeszow.pl

Siedziba

Adres: ul. Targowa 1, 35-064 Rzeszów

Infolinia:  1 77 88 99 00

E-Mail: aw@erzeszow.pl
Godziny pracy: poniedziałek – piątek 7.30 - 15.30

 

Audytor wewnętrzny 

Imię i nazwisko: Magdalena BARNAŚ-KISIEL
Siedziba: ul. Targowa 1, 35-064 Rzeszów
E-Mail:
aw@erzeszow.pl
Kompetencje: Kieruje i organizuje pracę Biura.

Siedziba                                                                                                                                                                                       

35-064 Rzeszów, ul. Targowa 1, pok. 801 (8 piętro)

tel. 17 875 44 77, 17 875 45 95, 17 875 47 23

Infolinia:  1 77 88 99 00

E-Mail:   mkz@erzeszow.pl

Godziny pracy: pon.-pt. od 7.30 do 15.30   

                                                                                                                                          

Struktura organizacyjna

Miejski Konserwator Zabytków - Edyta Dawidziak (czasowe zastępstwo pełni Natalia Zachwieja)

Siedziba

Adres: ul. Króla Kazimierza 9, 35-061 Rzeszów
Telefon: 17 875 44 91
Fax: 17 875 44 93
E-Mail:
oi@erzeszow.pl
Godziny pracy: poniedziałek – piątek 7.30 - 15.30, środa - 7.30 – 17.00

Dyrektor

Imię i nazwisko: Lesław BAŃDUR
Siedziba: ul. Targowa 1, 35-064 Rzeszów
Telefon: 17 875 45 05
E-Mail:
leslaw.bandur@erzeszow.pl

Kompetencje: Kieruje i organizuje pracę Biura
 

Zastępca Dyrektora

Imię i nazwisko: Sławomir ŚWIDER

Siedziba: ul. Targowa 1, 35-064 Rzeszów

E-Mail: swiders@erzeszow.pl

Siedziba

Adres:
ul.Hanasiewicza 10, 35-064 Rzeszów
Infolinia:  1 77 88 99 00
E-Mail:
kjozefczyk@erzeszow.pl
Godziny pracy: poniedziałek – piątek 7.30 - 15.30

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych

Imię i nazwisko: Krystyna Józefczyk
Siedziba: ul.Hanasiewicza 10, 35-064 Rzeszów
Telefon: 17 875 43 84
E-Mail:
kjozefczyk@erzeszow.pl

Siedziba:

Adres: ul. Hanasiewicza 10, 35 - 103 Rzeszów
Infolinia:  1 77 88 99 00
 
Godziny pracy:
 
poniedziałek, wtorek: 7:30 – 15:30
środa: 7:30 – 17:00
czwartek, piątek: 7:30 – 15:30
 
Dyrektor Wydziału:
 
Imię i Nazwisko: Ewelina Bednarska
Siedziba: ul. Hanasiewicza 10, 35-103 Rzeszów

E-Mail: gk@erzeszow.pl
Kompetencje: Kieruje i organizuje pracę Wydziału

Siedziba

Adres: ul. Hanasiewicza 10, 35-103 Rzeszów
Telefon sekretariat: 17 875 44 25
Fax: 17 875 44 27

pozostałe telefony:

17 875 44 28

17 875 44 29

17 875 44 32


E-Mail:
zkr@erzeszow.pl
Godziny pracy: poniedziałek – piątek 7.30 - 15.30

Dyrektor

Imię i nazwisko: Piotr Jarosz
Siedziba: ul. Hanasiewicza 10, 35-103 Rzeszów
Telefon: 17 875 44 26
E-Mail:
pjarosz@erzeszow.pl
Kompetencje: Kieruje i organizuje pracę WZKiOL.

Siedziba

Adres:
ul. Joselewicza 4, 35-064 Rzeszów 
Infolinia:  1 77 88 99 00
Godziny pracy: poniedziałek – piątek 7.30 - 15.30,

Stanowisko do spraw BHP

Imię i nazwisko: Marta DRAL
Siedziba: ul. Joselewicza 4, 35-064 Rzeszów 

Siedziba

Adres: ul. Joselewicza 4, 35-064 Rzeszów
Infolinia:  1 77 88 99 00
E-Mail: zampub@erzeszow.pl
Godziny pracy: poniedziałek – piątek 7.30 - 15.30

Dyrektor

Imię i nazwisko: Iwona Kosińska-Koś

Siedziba: ul. Joselewicza 4, 35-064 Rzeszów

E-Mail: zampub@erzeszow.pl

Zastępca Dyrektora

Imię i nazwisko: Aleksandra Kuczałek

Siedziba: ul. Joselewicza 4, 35-064 Rzeszów

E-Mail: zampub@erzeszow.pl

Siedziba

Adres: ul. Kopernika 16,  Rzeszów
Infolinia:  1 77 88 99 00
E-Mail: centrumkontaktu@erzeszow.pl
Godziny pracy: poniedziałek – piątek 7.30 - 15.30, środa - 7.30 – 17.00

Dyrektor

Imię i nazwisko: Bożena Kuźniar
Siedziba: ul.Kopernika 16, Rzeszów

Koordynator do spraw dostępności
e-mail: ron.umrz@erzeszow.pl
siedziba: ul. Kopernika 16, 35-002 Rzeszów
telefon: 17 875 49 95
Infolinia: 1 77 88 99 00
Godziny pracy: poniedziałek – piątek 7.30 - 15.30

Siedziba

Adres: ul. Mikołaja Kopernika 16, 35-002 Rzeszów

Infolinia: 1 77 88 99 00

Fax: 17 87 54 654

E-Mail: wps@erzeszow.pl

Godziny pracy:

pon. – wt., czw. – pt. 730 – 1530,

śr. 730 – 1700

 

Dyrektor

Imię i nazwisko: Renata Żukowska

Siedziba: ul. Mikołaja Kopernika 16, 35-002 Rzeszów

E-Mail: wps@erzeszow.pl

Siedziba

Adres: Rynek 11, 35-064 Rzeszów
Infolinia:  1 77 88 99 00
Fax: 17 87 54 767
E-Mail: kultura@erzeszow.pl
Godziny pracy: poniedziałek – piątek 7.30 - 15.30, środa - 7.30 – 17.00

Dyrektor Wydziału

Imię i nazwisko: Katarzyna Pawlak
Siedziba: Rynek 11, Rzeszów
E-Mail: kpawlak@erzeszow.pl

Siedziba

Adres: ul. Rynek 11, 35-064 Rzeszów

Infolinia:  1 77 88 99 00
E-Mail: ora@erzeszow.pl
Godziny pracy: poniedziałek – piątek 7.30 - 15.30, środa - 7.30 – 17.00

Dyrektor

Imię i nazwisko: dr Alicja TRZYNA
Siedziba: ul. Rynek 11, 35-064 Rzeszów
E-Mail: ora@erzeszow.pl

 

Siedziba

Adres: Rynek 11, 35-064 Rzeszów
tel. 1 77 88 99 00
e-mail: mgt@erzeszow.pl

Godziny pracy: poniedziałek – piątek 7.30 - 15.30, środa - 7.30 – 17.00

Dyrektor

Imię i nazwisko: Kamil Czyż
Siedziba: 3 Maja 7, Rzeszów
e-mail: kczyz@erzeszow.pl

Kompetencje: Kieruje i organizuje pracę Wydziału.

Siedziba

Adres: ul. Jagiellońska 4,  Rzeszów
Infolinia:  1 77 88 99 00
E-Mail: bop@um.rzeszow.pl
Godziny pracy: poniedziałek – piątek 7.30 - 15.30, środa - 7.30 – 17.00

Dyrektor

Imię i nazwisko: Janina ZAŁUSKA
Siedziba: ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów

Siedziba

Adres: Hetmańska 69, 35-078 Rzeszów
Infolinia:  1 77 88 99 00
Fax: 17 87 54 767
E-Mail: sport@erzeszow.pl
Godziny pracy: poniedziałek – piątek 7.30 - 15.30, środa - 7.30 – 17.00

Dyrektor Wydziału

Imię i nazwisko: Jarosław Gutowski
Siedziba: Hetmańska 69, Rzeszów
E-Mail: sport@erzeszow.pl

Siedziba

Adres: Hetmańska 69, 35-078 Rzeszów
Infolinia:  1 77 88 99 00
Fax: 17 87 54 767
E-Mail: sport@erzeszow.pl
Godziny pracy: poniedziałek – piątek 7.30 - 15.30, środa - 7.30 – 17.00

Dyrektor Wydziału

Imię i nazwisko: Jarosław Gutowski
Siedziba: Hetmańska 69, Rzeszów
E-Mail: sport@erzeszow.pl

Siedziba

Adres: ul. Kopernika 16,  Rzeszów
Infolinia:  1 77 88 99 00
E-Mail: centrumkontaktu@erzeszow.pl
Godziny pracy: poniedziałek – piątek 7.30 - 15.30, środa - 7.30 – 17.00

Dyrektor

Imię i nazwisko: Bożena Kuźniar
Siedziba: ul.Kopernika 16, Rzeszów

Siedziba

Adres: 3 Maja 13, 35-030 Rzeszów
Infolinia:  1 77 88 99 00
E-Mail: urbanlab@erzeszow.pl
Godziny pracy: poniedziałek – piątek 7.30 - 18.00

Dyrektor

Imię i nazwisko: Tomasz Skoczylas
Siedziba: 3 Maja 13, 35-030 Rzeszów

Siedziba

Adres: Rynek 11, 35-064 Rzeszów
Infolinia:  1 77 88 99 00
Fax: 17 87 54 767
E-Mail: kultura@erzeszow.pl
Godziny pracy: poniedziałek – piątek 7.30 - 15.30, środa - 7.30 – 17.00

Dyrektor Wydziału

Imię i nazwisko: Katarzyna Pawlak
Siedziba: Rynek 11, Rzeszów
E-Mail: kpawlak@erzeszow.pl

Siedziba

Adres: ul. Targowa 1, 35-064 Rzeszów

Infolinia:  1 77 88 99 00

E-Mail: aw@erzeszow.pl
Godziny pracy: poniedziałek – piątek 7.30 - 15.30

 

Audytor wewnętrzny 

Imię i nazwisko: Magdalena BARNAŚ-KISIEL
Siedziba: ul. Targowa 1, 35-064 Rzeszów
E-Mail:
aw@erzeszow.pl
Kompetencje: Kieruje i organizuje pracę Biura.

Siedziba

Adres: ul. Jagiellońska 4,  Rzeszów
Infolinia:  1 77 88 99 00
E-Mail: bop@um.rzeszow.pl
Godziny pracy: poniedziałek – piątek 7.30 - 15.30, środa - 7.30 – 17.00

Dyrektor

Imię i nazwisko: Janina ZAŁUSKA
Siedziba: ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów

Siedziba

Adres: ul. Baldachówka 8/9, 35-061 Rzeszów
Infolinia Urzędu Miasta:  1 77 88 99 00
E-Mail: konsument@erzeszow.pl
Godziny pracy: poniedziałek – piątek 7.30 - 15.30

Infolinia Ogólnopolska:

801 440 220 , 22 290 89 16 ( opłata wg taryfy operatora)

infolinia czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-18:00


Dyrektor

Imię i nazwisko: Radomir Stasicki
Siedziba: ul. Baldachówka 8/9, 35-061 Rzeszów
E-mail: konsument@erzeszow.pl
Kompetencje: Kieruje i organizuje pracę Wydziału.

Siedziba

Adres: ul. Króla Kazimierza 9, 35-061 Rzeszów
Telefon: 17 875 44 91
Fax: 17 875 44 93
E-Mail:
oi@erzeszow.pl
Godziny pracy: poniedziałek – piątek 7.30 - 15.30, środa - 7.30 – 17.00

Dyrektor

Imię i nazwisko: Lesław BAŃDUR
Siedziba: ul. Targowa 1, 35-064 Rzeszów
Telefon: 17 875 45 05
E-Mail:
leslaw.bandur@erzeszow.pl

Kompetencje: Kieruje i organizuje pracę Biura
 

Zastępca Dyrektora

Imię i nazwisko: Sławomir ŚWIDER

Siedziba: ul. Targowa 1, 35-064 Rzeszów

E-Mail: swiders@erzeszow.pl

Siedziba

Adres: ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów
Infolinia:  1 77 88 99 00
E-Mail: umrz@erzeszow.pl
Godziny pracy: poniedziałek – piątek 7.30 - 15.30, środa - 7.30 – 17.00

Dyrektor

Imię i nazwisko: Karolina Domagała
Siedziba: ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów

Siedziba

Adres: pl. Ofiar Getta 7, 35-002 Rzeszów

Sala Ślubów: Rynek 1 (Ratusz)

Infolinia:  1 77 88 99 00  Fax: 17 875 46 18

e-mail: usc@erzeszow.pl

                                         

                                                                                          

Sedziba

Adres: ul. Kopernika 15, 35-064 Rzeszów
Sekretariat: 17 875 43 34
Fax:            17 875 43 40
E-Mail: ar@erzeszow.pl

Godziny pracy: poniedziałek – piątek 7.30 – 15.30,
                                            środa  7.30 – 17.00

Dyrektor

Imię i nazwisko: Andrzej SKOTNICKI
Siedziba: ul. Kopernika 15, 35-064 Rzeszów
E-Mail:   askotnicki@erzeszow.pl
Kompetencje: Kieruje i organizuje pracę Wydziału.

Zastępca Dyrektora

Imię i nazwisko: Katarzyna LEŚKO
Siedziba: ul. Kopernika 15, 35-064 Rzeszów
E-Mail:   klesko@erzeszow.pl

Siedziba

Adres:  Langiewicza 15, 35-021  Rzeszów
Infolinia:  1 77 88 99 00
E-Mail: bk@erzeszow.pl
Godziny pracy: poniedziałek – piątek 7.30 - 15.30

Dyrektor

Imię i nazwisko: Bogusław Bieniasz
Siedziba: Langiewicza 15, 35-021 Rzeszów
E-Mail: bieniaszb@erzeszow.pl
Kompetencje: Kieruje i organizuje pracę Wydziału.

Siedziba

Adres ul. Rynek 7, 35-064 Rzeszów

Telefon 1 77 88 99 00

e-mail iod@erzeszow.pl

Godziny pracy

poniedziałek – piątek 7.30 - 15.30

Dyrektor

Imię i nazwisko Antoni Wilk

Siedziba ul. Rynek 7, 35-064 Rzeszów

Siedziba

Adres: Plac Ofiar Getta 7, 35-002 Rzeszów
Infolinia: 1 77 88 99 00
Fax: 17 875 46 41
E-Mail:
edg@erzeszow.pl
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 7.30 - 15.30, środa 7.30 - 17.00

p.o. Dyrektora

Imię i nazwisko: Agnieszka Czyż-Byjoś
Siedziba: Plac Ofiar Getta 7, 35-002 Rzeszów
E-Mail:
edg@erzeszow.pl

Kompetencje: Kieruje i organizuje pracę Biura

Siedziba                                                                                                                                                                                       

35-064 Rzeszów, ul. Targowa 1, pok. 801 (8 piętro)

tel. 17 875 44 77, 17 875 45 95, 17 875 47 23

Infolinia:  1 77 88 99 00

E-Mail:   mkz@erzeszow.pl

Godziny pracy: pon.-pt. od 7.30 do 15.30   

                                                                                                                                          

Struktura organizacyjna

Miejski Konserwator Zabytków - Edyta Dawidziak (czasowe zastępstwo pełni Natalia Zachwieja)

Siedziba

Bożnicza 2, 35-064 Rzeszów

Telefon: 17 875 47 29, 30, 31, 32, 33, 34, 38

e-mail: brm@erzeszow.pl

Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 7.30 - 15.30, środa - 7.30 – 17.00

Dyrektor

Imię i nazwisko: Mirosław KUBIAK

Siedziba: Bożnicza 2, 35-064 Rzeszów

Telefon: 17 875 47 36

E-mail: mkubiak@rzeszow.um.gov.pl

Kompetencje: Kieruje i organizuje pracę Wydziału.

Koordynator do spraw dostępności
e-mail: ron.umrz@erzeszow.pl
siedziba: ul. Kopernika 16, 35-002 Rzeszów
telefon: 17 875 49 95
Infolinia: 1 77 88 99 00
Godziny pracy: poniedziałek – piątek 7.30 - 15.30

Siedziba

Adres:
ul. Joselewicza 4, 35-064 Rzeszów 
Infolinia:  1 77 88 99 00
Godziny pracy: poniedziałek – piątek 7.30 - 15.30,

Stanowisko do spraw BHP

Imię i nazwisko: Marta DRAL
Siedziba: ul. Joselewicza 4, 35-064 Rzeszów 

Siedziba

Adres: ul. Okrzei 1, 35-002 Rzeszów

Infolinia:  17 875 42 15

Fax: 17 875 42 77

E-mail: bu@erzeszow.pl

Godziny pracy: poniedziałek – piątek 7.30 - 15.30

Dyrektor

Imię i nazwisko: Marta MAZURKIEWICZ

Siedziba: ul. Okrzei 1, 35-002 Rzeszów

E-mail: bu@erzeszow.pl

Siedziba
Adres: ul. Okrzei 1, 35-064 Rzeszów
Infolinia: 1 77 88 99 00
Fax: 17 875 42 60
E-Mail: fn@erzeszow.pl
ESP: umrzfn
Godziny pracy: pon., wt., czw. i pt.: 7.30-15.30, w środy 7.30-17.00 

Dyrektor

Imię i nazwisko:  ---

Siedziba

Adres: ul. Kopernika 15, 35-002 Rzeszów

Infolinia: 1 77 88 99 00
E-Mail:
ge@um.rzeszow.pl
Godziny pracy: poniedziałek – piątek 7.30 - 15.30, środa - 7.30 – 17.00

Dyrektor

Imię i nazwisko: Marcin PIEKARZ
Siedziba: ul. Kopernika 15, 35-002 Rzeszów
E-Mail:
ge@um.rzeszow.pl
Kompetencje: Kieruje i organizuje pracę Wydziału Geodezji przy pomocy zastepcy Dyrektora i Kierowników Oddziałów.

  

Zastępca Dyrektora

Imię i nazwisko: Zygmunt PYSZ
Siedziba: ul. Kopernika 15, 35-002 Rzeszów 
E-Mail: 
zygmunt.pysz@erzeszow.pl
Kompetencje: Kieruje i organizuje pracę Wydziału Geodezji przy pomocy Kierowników Oddziałów.

Siedziba:

Adres: ul. Hanasiewicza 10, 35 - 103 Rzeszów
Infolinia:  1 77 88 99 00
 
Godziny pracy:
 
poniedziałek, wtorek: 7:30 – 15:30
środa: 7:30 – 17:00
czwartek, piątek: 7:30 – 15:30
 
Dyrektor Wydziału:
 
Imię i Nazwisko: Ewelina Bednarska
Siedziba: ul. Hanasiewicza 10, 35-103 Rzeszów

E-Mail: gk@erzeszow.pl
Kompetencje: Kieruje i organizuje pracę Wydziału

Siedziba

Adres:
ul. Rynek 12, 35-064 Rzeszów


Infolinia:  1 77 88 99 00
Faks: 17 875 45 51
E-Mail:
wi@erzeszow.pl
 

Godziny pracy:

poniedziałek, wtorek: 7:30 – 15:30,
środa: 7:30 – 17:00,
czwartek, piątek: 7:30 – 15:30

Dyrektor

Imię i nazwisko: Beata Sitnik
Siedziba: ul. Rynek 12, 35-064 Rzeszów
E-Mail:
wi@erzeszow.pl

Kompetencje: Kieruje i organizuje pracę Wydziału

Urząd Miasta Rzeszowa

Wydział Komunikacji

Data zatwierdzenia

2020-10-23

1. Siedziba
Adres
Pl.Ofiar Getta 7, 35-002 Rzeszów
Telefon
Fax
17 875 45 63
17 875 45 65
e-mail
www
Godziny pracy
pn - pt: 7:30 - 15:30
       śr: 7:30 - 17:00
2. Dyrektor
Imię i nazwisko ZDZISŁAW SUDOŁ
Siedziba
Pl. Ofiar Getta 7, 35-002 Rzeszów
Telefon
17 875 45 63
e-mail zsudol@erzeszow.pl
3. Kompetencje Dyrektora
Dyrektor Wydziału: organizuje i kieruje pracą Wydziału Komunikacji przy pomocy Kierowników Referatów.
Bezpośrednio nadzoruje pracę: 
- Referatu Praw Jazdy,
- Referatu Rejestracji Pojazdów,
- Referatu Transportu Drogowego.
4. Kierownicy Wydziału
Kierownik Referatu Praw Jazdy:
Imię i nazwisko: Sylwia Łoza
Tel: 17 875 45 73
Kierownik Referatu Rejestracji Pojazdów:
Imię i nazwisko: Eliza Tryczyńska - Wróbel
Tel: 17 875 44 88
Kierownik Referatu Transportu Drogowego:
Imię i nazwisko: Iwona Bachórz
Tel: 17 875 40 88
5. Struktura organizacyjna
Wydziałem Komunikacji zarządza Dyrektor Wydziału przy pomocy Kierowników Referatów.
W Wydziale Komunikacji tworzy się:
1) Referat Praw Jazdy,
2) Referat Rejestracji Pojazdów,
3) Referat Transportu Drogowego.
6. Szczegółowe zadania referatów
Do zadań Referatu Praw Jazdy należy w szczególności:
- prowadzenie spraw związanych z:
a) wydawaniem uprawnień do kierowania pojazdami,
b) zatrzymywaniem i zwrotem zatrzymanych praw jazdy,
c) wydawaniem międzynarodowych praw jazdy,
d) dokonywaniem wpisu potwierdzającego odbycie kwalifikacji wstępnej lub szkolenia okresowego,
- przyjmowanie zawiadomień o zmianie danych zawartych w dokumentach uprawniających do kierowania pojazdami, a także przyjmowanie zawiadomień o ich zgubieniu lub kradzieży oraz wydawanie wtórników,
- prowadzenie spraw związanych z kierowaniem osób posiadających uprawnienia do kierowania pojazdami do kontrolnego sprawdzenia kwalifikacji oraz poddania się badaniom lekarskim.
Do zadań Referatu Rejestracji Pojazdów należy w szczególności:
- dokonywanie rejestracji pojazdów oraz prowadzenie spraw związanych z wydawaniem dowodów rejestracyjnych lub dokumentów czasowo dopuszczających pojazd do ruchu oraz tablic rejestracyjnych,
- przyjmowanie zawiadomień o nabyciu lub zbyciu pojazdu, dokonaniu istotnych zmian konstrukcyjnych w pojeździe, jego zniszczeniu (kasacji) bądź o zmianie adresu właściciela,
- prowadzenie spraw związanych z wycofywaniem pojazdów z ruchu,
- określanie i wpisywanie terminu badania technicznego pojazdu do dowodu rejestracyjnego pojazdu rejestrowanego po raz pierwszy,
- prowadzenie spraw związanych z zatrzymywaniem dowodów rejetracyjnych lub odpowiadających im dokumentów przez organ kontroli i ich zwrotem po ustaniu przyczyn zatrzymania,
- prowadzenie postępowań administracyjnych i wydawanie decyzji w sprawie nakładania kar pieniężnych za niezgłoszenie zbycia/nabycia pojazdu oraz za nieprzerejestrowanie pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej.
Do zadań Referatu Transportu Drogowego należy:
- dokonywanie wpisu lub zmiany zakresu wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców oraz sprawowanie nadzoru nad tymi ośrodkami,
- dokonywanie wpisu lub zmiany zakresu wpisu osoby do ewidencji instruktorów i wydawanie legitymacji instruktora nauki jazdy,
- dokonywanie wpisu lub zmiany zakresu wpisu osoby do ewidencji wykładowców i wydawanie zaświadczeń o wpisie do ewidencji,
- dokonywanie wpisu lub zmiany zakresu wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów oraz sprawowanie nadzoru nad tymi stacjami,
- udzielanie lub zmiana uprawnień imiennych dla diagnostów do wykonywania badań technicznych i cofanie tych uprawnień;
- prowadzenie spraw związanych z udzielaniem, zmianą, wydawaniem wtórników,
- wydawanie i dokonywanie zmian zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne,
- prowadzenie spraw związanych z zawieszeniem wykonywania krajowego transportu drogowego przez przedsiębiorców,
- prowadzenie spraw związanych z kontrolą przedsiębiorców posiadających uprawnienia do wykonywania transportu drogowego,
- ocena dobrej reputacji przewoźników drogowych,
- prowadzenie postępowań administracyjnych z zakresu transportu drogowego,
- wydawanie zaświadczeń dotyczących pojazdów,
- prowadzenie magazynu tablic rejestracyjnych i druków ścisłego zarachowania z zakresu spraw prowadzonych przez Wydział Komunikacji,
- prowadzenie spraw związanych z zatwierdzaniem i ewidencją projektów organiacji ruchu na drogach zarządzanych przez Prezydenta Miasta Rzeszowa.
7. Podstawa prawna
Zarządzenie Nr 19/2013 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 27 lutego 2013 r. z późn. zm. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Rzeszowa.
8. Tryb działania
Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Miasta Rzeszowa nadanym Zarządzeniem Nr 19/2013 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 27 lutego 2013 r. z późn. zm. 
9. Rachunki bankowe
Rachunki bankowe:
Opłata skarbowa: 17 1020 4391 2018 0062 0000 0423
Opłata za rejestrację pojazdów:  29 1020 4391 0000 6102 0144 6525 
Opłata za wydanie uprawnień do kierowania pojazdami:  29 1020 4391 0000 6102 0144 6525
Opłata za wydanie licencji, zaświadczeń, zezwoleń, wypisów: 29 1020 4391 0000 6102 0144 6525 
10. Rejestry, archiwa, ewidencje
Rejestry:
- pojazdów,
- kart pojazdów,
- dowodów rejestracyjnych,
- pozwoleń czasowych,
- znaków legalizacyjnych,
- nalepek na szybę,
- wydawanych licencji, zaświadczeń i zezwoleń wymaganych w transporcie drogowym,
- praw jazdy międzynarodowych.
Ewidencja:
- kierowców,
- pojazdów,
- firm transportowych,
- diagnostów i Stacji Kontroli Pojazdów,
- instruktorów nauki jazdy i Ośrodków Szkolenia Kierowców,
- projektów organizacji ruchu.
Archiwa: archiwizowane są wszystkie akta kierowców i pojazdów jak również wnioski wraz z niezbędnymi dokumentami dotyczącymi wydania licencji, zezwoleń  i zaświadczeń. 
11. Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych
Przetwarzanie danych osobowych interesantów Wydziału Komunikacji Urzędu Miasta Rzeszowa
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016r., str.1), dalej „RODO”, informuję że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasto Rzeszów, Rynek 1, 35-064 Rzeszów.
 2. Inspektorem ochrony danych jest Antoni Wilk, e-mail: iod@erzeszow.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonywania zadań należących do zakresu Wydziału Komunikacji – na podstawie przepisów prawnych: ustawy o kierujących pojazdami, ustawy prawo o ruchu drogowym oraz przepisów wykonawczych.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zabezpieczenia interesu Państwa i Administratora na wypadek postępowania reklamacyjnego lub dochodzenia roszczeń oraz oceny jakości usług.
12. Informacje nieudostępnione
Nieudostępniane są dane osobowe dotyczące włascicieli pojazdów i kierowców.
Dane opracowania
Opracował Eliza Tryczyńska - Wróbel 20.12.2019
Zatwierdził Zdzisław Sudoł 23.10.2020


 

Siedziba

Adres: ul. Okrzei 1, 35-002 Rzeszów
Infolinia:  1 77 88 99 00

Tel:1 77 88 99 00
Fax: 17 875 42 30
E-Mail: kr@erzeszow.pl
Godziny pracy: poniedziałek – piątek 7.30 - 15.30, środa 7.30 – 17.00

Adres siedziby:

ul. Rynek 7

35-064 Rzeszów 

Kontakt:

Infolinia:      1 77 88 99 00

fax.:                    17 875 41 95

e-mail:              sr@erzeszow.pl

godz. pracy:    pn.-pt.:       7.30  -  15.30

                           środa:       7.30  -  17.00

Dyrektor Wydziału:

Małgorzata Wojnowska

adres siedziby: ul. Rynek 7, 35-064 Rzeszów

e-mail:  sr@erzeszow.pl

Siedziba

Adres: ul. Rynek 11, 35-064 Rzeszów

Infolinia:  1 77 88 99 00
E-Mail: ora@erzeszow.pl
Godziny pracy: poniedziałek – piątek 7.30 - 15.30, środa - 7.30 – 17.00

Dyrektor

Imię i nazwisko: dr Alicja TRZYNA
Siedziba: ul. Rynek 11, 35-064 Rzeszów
E-Mail: ora@erzeszow.pl

 

Siedziba

Adres: Rynek 11, 35-064 Rzeszów
tel. 1 77 88 99 00
e-mail: mgt@erzeszow.pl

Godziny pracy: poniedziałek – piątek 7.30 - 15.30, środa - 7.30 – 17.00

Dyrektor

Imię i nazwisko: Kamil Czyż
Siedziba: 3 Maja 7, Rzeszów
e-mail: kczyz@erzeszow.pl

Kompetencje: Kieruje i organizuje pracę Wydziału.

Siedziba

Adres: ul. Okrzei 1, 35-064 Rzeszów

Infolinia: 1 77 88 99 00

Fax: 17 875 44 00

E-Mail: so@erzeszow.pl

Godziny pracy: poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30, środa 7.30 - 17.00

Dyrektor

Imię i nazwisko: Adam Litwa

Siedziba: ul. Okrzei 1 pok. nr 8, 35-064 Rzeszów

E-Mail: alitwa@erzeszow.pl

Kompetencje: Kieruje Wydziałem i organizuje jego pracę.

 

Z-ca Dyrektora

Imię i nazwisko: Augustyn Rębisz

Siedziba: ul. Okrzei 1 pok. nr 2, 35-064 Rzeszów

E-Mail: arebisz@erzeszow.pl

Kompetencje: Współdziałanie z Dyrektorem Wydziału w sprawach dotyczących organizacji pracy

Wydziału oraz kierowanie Wydziałem w przypadku jego nieobecności.

Siedziba

Adres: ul. Joselewicza 4, 35-064 Rzeszów
Infolinia:  1 77 88 99 00
E-Mail: zampub@erzeszow.pl
Godziny pracy: poniedziałek – piątek 7.30 - 15.30

Dyrektor

Imię i nazwisko: Iwona Kosińska-Koś

Siedziba: ul. Joselewicza 4, 35-064 Rzeszów

E-Mail: zampub@erzeszow.pl

Zastępca Dyrektora

Imię i nazwisko: Aleksandra Kuczałek

Siedziba: ul. Joselewicza 4, 35-064 Rzeszów

E-Mail: zampub@erzeszow.pl

Siedziba

Adres: ul. Hanasiewicza 10, 35-103 Rzeszów
Telefon sekretariat: 17 875 44 25
Fax: 17 875 44 27

pozostałe telefony:

17 875 44 28

17 875 44 29

17 875 44 32


E-Mail:
zkr@erzeszow.pl
Godziny pracy: poniedziałek – piątek 7.30 - 15.30

Dyrektor

Imię i nazwisko: Piotr Jarosz
Siedziba: ul. Hanasiewicza 10, 35-103 Rzeszów
Telefon: 17 875 44 26
E-Mail:
pjarosz@erzeszow.pl
Kompetencje: Kieruje i organizuje pracę WZKiOL.

Siedziba

Adres: ul. Mikołaja Kopernika 16, 35-002 Rzeszów

Infolinia: 1 77 88 99 00

Fax: 17 87 54 654

E-Mail: wps@erzeszow.pl

Godziny pracy:

pon. – wt., czw. – pt. 730 – 1530,

śr. 730 – 1700

 

Dyrektor

Imię i nazwisko: Renata Żukowska

Siedziba: ul. Mikołaja Kopernika 16, 35-002 Rzeszów

E-Mail: wps@erzeszow.pl

Siedziba

Adres: Plac Ofiar Getta 7, 35-002 Rzeszów
Infolinia: 1 77 88 99 00
Fax: 17 875 41 66
E-mail:
fp@erzeszow.pl
Godziny pracy: poniedziałek – piątek 7.30 - 15.30

Dyrektor

Imię i nazwisko: dr inż. Paweł POTYRAŃSKI
Siedziba: Rynek 1, 35-064 Rzeszów
E-mail:
ppotyranski@erzeszow.pl
Kompetencje: Kieruje i organizuje pracę Wydziału.

Zastępca Dyrektora

Imię i nazwisko: mgr inż. Ryszard BIENIEK
Siedziba: Plac Ofiar Getta 7, 35-002 Rzeszów
E-mail:
rbieniek@erzeszow.pl