Informacja o formie składania ofert

Szanowni Państwo,

informujemy, że w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych składanie ofert w postępowaniach wszczętych po dniu  1.01.2021 r. będzie możliwe wyłącznie w formie elektronicznej, co pociąga za sobą konieczność posiadania kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu osobistego lub podpisu zaufanego. W przypadku postępowań przekraczających progi unijne – wymagane będzie posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Zamówienia publiczne udzielane na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych - aktualne

Budowa oświetlenia oraz przebudowa linii nN przy ul. Strzyżowskiej w Rzeszowie

Rzeszów, 30.11.2021 r.

identyfikator postępowania: d4040ce1-c8be-48c7-887c-1efcd1100792

ogłoszenie o zamówieniu

SWZ RB tryb podstawowy

Formularz OFERTA tryb podstawowy

Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby TP

4. Dokumentacja

2. Umowa MZD

3. Umowa PGE

link do postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/d4040ce1-c8be-48c7-887c-1efcd1100792

Kwota przeznaczona na realizację zamówienia: 454 038,57 zł

____________________________________________________________________

Rzeszów, 28.12.2021 r.

ogłoszenie o zmianie

zmiana SWZ

zmiana SWZ (word)

____________________________________________________________________

Rzeszów, 4 stycznia 2022 r.

Wyjaśnienia SWZ

Wyjaśnienia SWZ (word)

____________________________________________________________________

Rzeszów, 14 stycznia 2022 r.

Poniżej link do miniportal ws. przedmiotowego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/72c7fb34-7bb3-4ea3-a9ef-cbdbaa1c23cc

____________________________________________________________________

Rzeszów, 14 stycznia 2022 r.

zmiana ogłoszenia

zmiana SWZ

zmiana SWZ (word)

______________________________________________________

Rzeszów, 26.01.2022 r.

ogłoszenie o zmianie

zmiana SWZ 26.01

zmiana treści SWZ (WORD)

PPU roboty budowlane oświetlenie-Strzyżowska MZD_druk