Informacja o formie składania ofert

Szanowni Państwo,

informujemy, że w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych składanie ofert w postępowaniach wszczętych po dniu  1.01.2021 r. będzie możliwe wyłącznie w formie elektronicznej, co pociąga za sobą konieczność posiadania kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu osobistego lub podpisu zaufanego. W przypadku postępowań przekraczających progi unijne – wymagane będzie posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Zamówienia publiczne udzielane na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych - aktualne

Dostawa żywności do stołówki SP nr 10 w Rzeszowie w 2022 r.

Rzeszów, 19 listopada 2021 r.

Identyfikator postępowania           1b07c75e-8419-4176-95f5-f262a1567f45

ogłoszenie

SWZ DOSTAWY tryb podstawowy

Wzór umowy dostawa art. spożywczych 2021

Formularz OFERTA tryb podstawowy

formularze cenowe

 Kwota, jaką zamierza się przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

cz. 1 - 66 429,95 zł,

cz.2 - 19 008,64 zł,

cz.3 - 8 127,35 zł,

cz.4 - 31 197,50 zł,

cz. 5 - 54 042,56 zł,

cz. 6 - 34 622,94 zł,

cz. 7 - 42 977,72 zł