Postępowania publikowane do 31-12-2019 r.

Szanowni Państwo Postępowania publikowane do dnia 31-12-2019 r dostępne są pod adresem

http://s.bip.erzeszow.pl/ogloszenia-komunikaty/ogloszenia-dotyczace-zamowien-publicznych-od-30-01-2017-r/zamowienia-publiczne-powyzej-30-000-euro

Poniżej będziemy publikować bieżące dane.

Za utrudnienia przepraszamy

Zamówienia Publiczne powyżej 30 000 euro - zamówienia aktualne

Informacja z otwarcia ofert - Wykonanie robót budowlanych polegających na bieżącym utrzymaniu chodników na terenie Rzeszowa.

Rzeszów, 12.03.2020 r.

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Formularz oferta

Wzory zobowiązań

SST

Wzór umowy

Przedmiar robót i wzór kosztorysu ofertowego

Rzeszów, 24.03.2020 r.

Zamawiający informuje o zmianie treści SIWZ i ogłoszeniu o zamówieniu. Zmianie uległ termin składania i otwarcia ofert.

Zmiana SIWZ (skan)

Zmiana SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Rzeszów, 27.03.2020 r.

Zamawiający informuje o zmianie treści umowy.

Zmiana SIWZ (skan)

Zmiana SIWZ

Rzeszów, 31.03.2020 r.

Link do transmisji:

https://youtu.be/TObGF69hsx8

Rzeszów, 31.03.2020 r.

Informacja z otwarcia ofert

Rzeszów, 01.04.2020 r.

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej