Postępowania publikowane do 31-12-2019 r.

Szanowni Państwo Postępowania publikowane do dnia 31-12-2019 r dostępne są pod adresem

http://s.bip.erzeszow.pl/ogloszenia-komunikaty/ogloszenia-dotyczace-zamowien-publicznych-od-30-01-2017-r/zamowienia-publiczne-powyzej-30-000-euro

Poniżej będziemy publikować bieżące dane.

Za utrudnienia przepraszamy

Zamówienia Publiczne powyżej 30 000 euro - zamówienia aktualne

1.04.2020 r. ZMIANA SIWZ!!! Roboty budowlane polegające na rozbudowie układu komunikacyjnego ulic: Siemieńskiego, Kochanowskiego, Żółkiewskiego, Batorego, Styki w Rzeszowie

26.02.2020 r.

Pliki do pobrania:

SIWZ

Ogłoszenie o zamówieniu

Formularz OFERTA

Wzór umowy z załącznikami

Zobowiązanie

JEDZ

Opis Przedmiotu Zamówienia

EKO-Przedmiar robót

Identyfikator postępowania d7cb3afb-358c-4714-94f5-061ce6d8652c


3.03.2020 r.

Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

__________________________________________________________________________

Rzeszów, 20.03.2020 r.

ogłoszenie przesłane do publikacji

zmiana SIWZ

Zmiana SIWZ (word)

__________________________________________________________________________

Rzeszów, 30.03.2020 r.

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (3)

Wyjaśnienia i zmiana SIWZ

Wyjaśnienia i zmiana SIWZ (word)

Wzór umowy

EKO 

Decyzja RDOŚ

Decyzja wodnoprawna

Decyzja ZRID

Postanowienie Wody Polskie

02.1 PGE

TOM 02.2 Projekt przebudowy oświetlenia

SST OSW

SST Sygnalizacja

RSB STWIORB

ZT 01

ZT 02


1.043.2020 r.

Zamawiający zamieszcza

zmianę SIWZ (doc) zmiane siwz (skan)

nowy Formularz OFERTA (1.04.2020 r.)