Postępowania publikowane do 31-12-2019 r.

Szanowni Państwo Postępowania publikowane do dnia 31-12-2019 r dostępne są pod adresem

http://s.bip.erzeszow.pl/ogloszenia-komunikaty/ogloszenia-dotyczace-zamowien-publicznych-od-30-01-2017-r/zamowienia-publiczne-powyzej-30-000-euro

Poniżej będziemy publikować bieżące dane.

Za utrudnienia przepraszamy

Zamówienia Publiczne powyżej 30 000 euro - zamówienia aktualne

Roboty budowlane w formule zaprojektuj – zbuduj w zakresie rewitalizacji podwórek i przestrzeni międzyblokowych na obszarze Śródmieścia w Rzeszowie – zadania 1.7

21.02.2020 r.

Identyfikator postępowania: 63bcaf69-6dd7-4e88-9999-bcc625a26459

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Formularz OFERTA

Wzór umowy wraz z załącznikami

Harmonogram (proszę nie załączać do oferty, wymagany na etapie zawarcia umowy)

Wzór zobowiązania do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów

JEDZ

Opis przedmiotu zamówienia

Link do strony postępowania w miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/PodgladPostepowania.aspx?Id=63bcaf69-6dd7-4e88-9999-bcc625a26459

6.03.2020 r. 

Zamawiający publikuje w plikach poniżej SIWZ, Formularz OFERTA oraz Wzór zobowiązania do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów z prawidłowym nagłówkiem: 

SIWZ 

Formularz OFERTA

Wzór Zobowiązania do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów

17.03.2020 r. 

17.03 zmiana treści SIWZ

Załącznik do odpowiedzi 1.7

26.03.2020 r.

Poniżej Zamawiający publikuje informację z otwarcia ofert i wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej. Wszyscy wykonawcy, którzy złożyli oferty składają niniejsze oświadczenie w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji z otwarcia ofert.

Informacja z otwarcia ofert

Oświadczenie o przynalezności lub braku przynależności do grupy kapitałowej