Postępowania publikowane do 31-12-2019 r.

Szanowni Państwo Postępowania publikowane do dnia 31-12-2019 r dostępne są pod adresem

http://s.bip.erzeszow.pl/ogloszenia-komunikaty/ogloszenia-dotyczace-zamowien-publicznych-od-30-01-2017-r/zamowienia-publiczne-powyzej-30-000-euro

Poniżej będziemy publikować bieżące dane.

Za utrudnienia przepraszamy

Zamówienia Publiczne powyżej 30 000 euro - zamówienia aktualne

Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie ul. Obrońców Helu

Rzeszów, 17 lutego 2020 r.

ogłoszenie

SIWZ RB poniżej progów

Formularz OFERTA

umowa

Zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów

SST

______________________________________________

Rzeszów, 25.02.2020 r.

WYJASNIENIE

Wyjaśnienie treści SIWZ (WORD)

________________________________________________

Rzeszów, 28 lutego 2020 r.

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

wyjaśnienia i zmiana SIWZ

Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ (WORD)

3 - Obrońców Helu - zasadnicza

_______________________________________________

Rzeszów, 5 marca 2020 r.

Protokół otwarcia ofert

Oświadczenie o przynalezności lub braku przynależności do grupy kapitałowej

_______________________________________________________________

Rzeszów, 26 marca 2020 r.

Informacja o wyborze

Informacja o wyborze oferty(word)