Postępowania publikowane do 31-12-2019 r.

Szanowni Państwo Postępowania publikowane do dnia 31-12-2019 r dostępne są pod adresem

http://s.bip.erzeszow.pl/ogloszenia-komunikaty/ogloszenia-dotyczace-zamowien-publicznych-od-30-01-2017-r/zamowienia-publiczne-powyzej-30-000-euro

Poniżej będziemy publikować bieżące dane.

Za utrudnienia przepraszamy

Zamówienia Publiczne powyżej 30 000 euro - zamówienia aktualne

13.03.2020 r. WYBÓR OFERTY - Wykonanie robót budowlanych polegających na bieżącej konserwacji parkingów na terenie Rzeszowa.

27.01.2020 r.

Pliki do pobrania:

SIWZ

Ogłoszenie o zamówieniu

Formularz OFERTA

Wzór umowy

Zobowiązanie

SST

EKO-Przedmiar robót


27.02.2020 r.
Zamawiający w plikach poniżej publikuje:
Protokół z otwarcia ofert i oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

13.03.2020 r.

Zamawiajacy informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu

Informacja o wyborze

Informacja o wyborze (skan)