Postępowania publikowane do 31-12-2019 r.

Szanowni Państwo Postępowania publikowane do dnia 31-12-2019 r dostępne są pod adresem

http://s.bip.erzeszow.pl/ogloszenia-komunikaty/ogloszenia-dotyczace-zamowien-publicznych-od-30-01-2017-r/zamowienia-publiczne-powyzej-30-000-euro

Poniżej będziemy publikować bieżące dane.

Za utrudnienia przepraszamy

Zamówienia Publiczne powyżej 30 000 euro - zamówienia aktualne

Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie ulicy Wita Stwosza w Rzeszowie

Rzeszów. 12.02.2020 r.

ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ Wita Stwosza

Formularz OFERTA

Zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów

załączniki

SST pdf

UMOWA

____________________________________

Rzeszów, 24.02.2020 r.

wyjasnienie i zmiana treści SIWZ

Wyjaśnienie treści SIWZ_(word)

poprawiona umowa 24.02.2020

__________________________________

Rzeszów, 27.02.2020 r.

protokół otwarcia

Oświadczenie o przynalezności lub braku przynależności do grupy kapitałowej

___________________________________________________________________

Rzeszów, 20 marca 2020 r.

informacja o wyborze oferty

__________________________

Rzeszów, 23 marca 2020 r.

W związku z  opublikowaniem w dniu 20 marca 2020 r. informacji  o wyborze najkorzystniejszej oferty informuję o zamieszczeniu właściwej informacji ws. wyboru oferty najkorzystniejszej w przedmiotowym postępowaniu.

 wybór oferty najkorzystniejszej

Informacja o wyborze oferty