Postępowania publikowane do 31-12-2019 r.

Szanowni Państwo Postępowania publikowane do dnia 31-12-2019 r dostępne są pod adresem

http://s.bip.erzeszow.pl/ogloszenia-komunikaty/ogloszenia-dotyczace-zamowien-publicznych-od-30-01-2017-r/zamowienia-publiczne-powyzej-30-000-euro

Poniżej będziemy publikować bieżące dane.

Za utrudnienia przepraszamy

Zamówienia Publiczne powyżej 30 000 euro - zamówienia aktualne

Wykonanie robót budowlanych budowy Zespołu Oświatowego na Osiedlu Drabinianka w Rzeszowie

11.02.2020 r.

Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa ogłasza przetarg nieograniczony na zamówienie pn.: Wykonanie robót budowlanych budowy Zespołu Oświatowego na Osiedlu Drabinianka w Rzeszowie

Identyfikator postępowania: 0d9fa0ad-4111-4455-9bd1-c6e25fc2fd3f

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu 

SIWZ

Formularz Oferta

Wzór umowy

Wzór zobowiązania

JEDZ

Przedmiar robót

Dokumentacja 1

Dokumentacja 2

Dokumentacja 3


24.02.2020 r.

Wnioski wyjaśnienie treści SIWZ (lista zapytań)

Wnioski wyjaśnienie treści SIWZ (lista zapytań) - skan pisma


28.02.2020 r.

Wnioski o wyjaśnienie treści SIWZ (lista zapytań)

Wnioski o wyjaśnienie treści SIWZ (lista zapytań) - skan pisma


4.03.2020 r. 

Zmiana ogłoszenia przesłana do publikacji w DZUUE

Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ

Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ (skan)

Załączniki

JEDZ zmiany

Wnioski o wyjaśnienie treści SIWZ (lista zapytań)

Wnioski o wyjaśnienie treści SIWZ (lista zapytań) skan


9.03.2020 r.

Zmiana ogłoszenia opublikowana w DZUUE


10.03.2020 r.

Zmiana ogłoszenia przesłana do publikacji w DZUUE

Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ

Wyjaśnienia i zmiana SIWZ (skan)

Wnioski o wyjaśnienia treści SIWZ (lista zapytań)

Wnioski o wyjaśnienia treści SIWZ (lista zapytań) skan


12.03.2020 r. 

Zmiana ogłoszenia opublikowana w DZUUE

Wyjaśnienia treści SIWZ

Wyjaśnienia treści SIWZ (skan)


12.03.2020 r.

Wyjaśnienia treści SIWZ 

Wyjaśnienia treści SIWZ (skan)

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2


16.03.2020 r.

Zmiana ogłoszenia przesłana do publikacji do DZUUE 

Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ

Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ (skan)

JEDZ zmiany


17.03.2020 r.

Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ

Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ (skan)

Umowa zmiany

Przedmiar zmiany

Załączniki


19.03.2020 r.

Zmiana ogłoszenia opublikowana w DZUUE


19.03.2020 r.

Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ

Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ (skan)

Przedmiar zmiany


24.03.2020 r.

Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ

Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ (skan)

Przedmiar zmiany