Postępowania publikowane do 31-12-2019 r.

Szanowni Państwo Postępowania publikowane do dnia 31-12-2019 r dostępne są pod adresem

http://s.bip.erzeszow.pl/ogloszenia-komunikaty/ogloszenia-dotyczace-zamowien-publicznych-od-30-01-2017-r/zamowienia-publiczne-powyzej-30-000-euro

Poniżej będziemy publikować bieżące dane.

Za utrudnienia przepraszamy

Zamówienia Publiczne powyżej 30 000 euro - zamówienia aktualne

Roboty budowlane w formule zaprojektuj – zbuduj w zakresie rewitalizacji podwórek i przestrzeni międzyblokowych na obszarze Śródmieścia w Rzeszowie – Zadanie 1.2

14 lutego 2020 r.

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Formularz OFERTA

wzór umowy wraz z załącznikami

Zał. nr 1 do wzoru umowy - harmonogram (proszę nie załączać do oferty, wymagany na etapie zawarcia umowy)

Wzór Zobowiązania do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów

JEDZ

Opis przedmiotu zamówienia

Wzór kosztorysu (wymagany w ramach realizacji umowy)

Identyfikator postępowania oraz klucz publiczny dostępne na stronie postępowania na miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/PodgladPostepowania.aspx?Id=e45800d1-7aba-4223-9179-ebead4936437


14 lutego 2020 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia


19 marca 2020 r.

Informacja z otwarcia ofert