Postępowania publikowane do 31-12-2019 r.

Szanowni Państwo Postępowania publikowane do dnia 31-12-2019 r dostępne są pod adresem

http://s.bip.erzeszow.pl/ogloszenia-komunikaty/ogloszenia-dotyczace-zamowien-publicznych-od-30-01-2017-r/zamowienia-publiczne-powyzej-30-000-euro

Poniżej będziemy publikować bieżące dane.

Za utrudnienia przepraszamy

Zamówienia Publiczne powyżej 30 000 euro - zamówienia aktualne

Usługi polegające na utrzymaniu zieleni na terenach będących własnością Skarbu Państwa oraz Gminy Miasta Rzeszów


13.02.2020 r.

Identyfikator postępowania: dc9d3995-4258-4131-8bc7-53bbc4b6558e

Link do strony postępowania w miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/PodgladPostepowania.aspx?Id=dc9d3995-4258-4131-8bc7-53bbc4b6558e

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Formularz OFERTA

Wzór umowy

Wzór zobowiązania

JEDZ

Opis przedmiotu zamówienia

Formularz cenowy