Postępowania publikowane do 31-12-2019 r.

Szanowni Państwo Postępowania publikowane do dnia 31-12-2019 r dostępne są pod adresem

http://s.bip.erzeszow.pl/ogloszenia-komunikaty/ogloszenia-dotyczace-zamowien-publicznych-od-30-01-2017-r/zamowienia-publiczne-powyzej-30-000-euro

Poniżej będziemy publikować bieżące dane.

Za utrudnienia przepraszamy

Zamówienia Publiczne powyżej 30 000 euro - zamówienia aktualne

13.08.2020 r. - Zmiana SIWZ - Roboty budowlane polegające na przebudowie ul. Grunwaldzkiej w Rzeszowie

22.01.2020 r.

Pliki do pobrania:

SIWZ

Ogłoszenie o zamówieniu

Formularz OFERTA

Wzór umowy

Zobowiązanie

JEDZ

Opis Przedmiotu Zamówienia

EKO-Przedmiar robót

Identyfikator postępowania d602608c-78d2-4ae3-9e1f-e8a41ee1a3dc (nieaktualny!!!)


6.02.2020 r.

Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia


21.02.2020 r.

Zamawiający zamieszcza

zmianę SIWZ (zmianę terminu) zmianę SIWZ (zmianę terminu)

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (2)

Identyfikator postępowania: 4b6ec2e8-6433-469b-a84c-fd684362ff4c


13.03.2020 r.

Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ (zmiana terminu) i ogłoszenia o zamówieniu

Zmiana SIWZ (skan)

Zmiana SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia


22.04.2020 r.

Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ (zmiana terminu) i ogłoszenia o zamówieniu

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (4)

Zmiana SIWZ 22.04.2020 r Zmiana SIWZ 22.04.2020 r


25.05.2020 r.

Zamawiający wyjaśnia i zmienia treść SIWZ 

Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ (25.05.2020 r.) Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ (25.05.2020 r.)

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (5)

Wzór umowy (25.05.2020 r.)

Formularz_OFERTA (25.05.2020 r.)

Elektroniczny Kosztorys Ofertowy (25.05.2020 r.)

Program badań archeologicznych_Rzeszów_Grunwaldzka


Rzeszów, 12.06.2020

Zamawiający zamieszcza:

Zmiana SIWZ

Zmiana SIWZ (SKAN)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Program badań archeologicznych_Rzeszów_Grunwaldzka


Rzeszów, 26.06.2020

Zamawiający zamieszcza:

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

zmiana SIWZ (26.06.2020 r.) 

zmiana SIWZ skan (26.06.2020 r.)


1.07.2020 r.

Zamawiający wyjaśnia i zmienia treść SIWZ 

Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ (1.07.2020 r.)Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ (1.07.2020 r.)

ogłoszeni o zmianie ogłoszenia;

EKO- Przedmiar robót- 01.07.2020 r.

Specyfikacje przebudowy oświetlenia


14.07.2020 r.

Zamawiający zmienia treść SIWZ

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Zmiana SIWZ (14.07.2020 r.)zmiana SIWZ (14.07.2020 r.)


28.07.2020 r.

Zamawiający zmienia treść SIWZ

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Zmiana SIWZ (28.07.2020 r.)zmiana SIWZ (28.07.2020 r.)(skan)

Wzór umowy (28.07.2020 r.)


13.08.2020 r.

Zamawiający zmienia treść SIWZ

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Zmiana SIWZ (28.07.2020 r.)zmiana SIWZ (13.08.2020 r.)(skan)