Postępowania publikowane do 31-12-2019 r.

Szanowni Państwo Postępowania publikowane do dnia 31-12-2019 r dostępne są pod adresem

http://s.bip.erzeszow.pl/ogloszenia-komunikaty/ogloszenia-dotyczace-zamowien-publicznych-od-30-01-2017-r/zamowienia-publiczne-powyzej-30-000-euro

Poniżej będziemy publikować bieżące dane.

Za utrudnienia przepraszamy

Zamówienia Publiczne powyżej 30 000 euro - zamówienia aktualne

WYJAŚNIENIA I ZMIANA SIWZ, ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT - Zaprojektowanie i wybudowanie oraz wdrożenie Systemu Inteligentnie Sterowanej Retencji Zbiornikowej (SIS-RZ) dla budowy kanalizacji deszczowej na os. Budziwój w Rzeszowie

Rzeszów, 20.01.2020 r.

Identyfikator postępowania: 201e516f-6e07-4a2a-9c50-d6745673e909

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Formularz oferta

Wzór zobowiązania

Wzór umowy

JEDZ - espd

Koncepcja

Opis przedmiotu zamówienia - załącznik

Wzór harmonogramu (NIE DOŁĄCZAĆ DO OFERTY)


Rzeszów, 5.02.2020 r.

Zamawiający wyjaśnia treść SIWZ jak poniżej

Wyjaśnienia SIWZ (skan)

Wyjaśnienia SIWZ

Rzeszów, 11.02.2020 r.

Zamawiający wyjaśnia i zmienia treść SIWZ oraz ogłoszenia o zamówieniu. Zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert. Termin składania ofert po zmianie upływa dniu 27.02.2020 r. o godz. 11:00.

Wyjaśnienia i zmiana SIWZ (skan)

Wyjaśnienia i zmiana SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (wysłane do publikacji)