Postępowania publikowane do 31-12-2019 r.

Szanowni Państwo Postępowania publikowane do dnia 31-12-2019 r dostępne są pod adresem

http://s.bip.erzeszow.pl/ogloszenia-komunikaty/ogloszenia-dotyczace-zamowien-publicznych-od-30-01-2017-r/zamowienia-publiczne-powyzej-30-000-euro

Poniżej będziemy publikować bieżące dane.

Za utrudnienia przepraszamy

Zamówienia Publiczne powyżej 30 000 euro - zamówienia aktualne

Roboty budowlane polegające na wykonaniu budynku żłobka i przedszkola przy ul. Iwonickiej w Rzeszowie wraz z zagospodarowaniem terenu w ramach zadań inwestycyjnych: "Budowa żłobka na os. Przybyszówka", "Budowa przedszkola na os. Przybyszówka"

ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Formularz_OFERTA

Zobowiazanie

UMOWA_KOSZTORYSOWA-WZOR

WI-P.601P_15_01_2020

WI-P.601Z_15.01.2020

1. Dokumentacja projektowa

3. Warunki techniczne

4. Inwentaryzacja zieleni i nasadzenia zastępcze

29.01.2020 r.

Decyzje i pozwolenia 29.01.20

ogłoszenie o zm 29.01

zmiana treści SIWZ 29.01.20

zmiana treści SIWZ 29.01.20 dokument word

31.01.2020 r.

ogłoszenie o zm 31.01.20

 zmiana SIWZ 31.01

zmiana SIWZ 31.01 dokument word

11.02.2020 r. 

ogłoszenie o zm ogł 11.02

zmiana i wyjaśnienie SIWZ 11.02

zmiana siwz 11.02.20

zmiana SIWZ 11.02

21.02.2020 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ

Wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ - skan pisma

Opis projektu wykonawczego zieleni i placu zabaw

Przedmiar robót – żłobek

Przedmiar robót - przedszkole

Wzór umowy wraz z załącznikami

25.02.2020 r.

Wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ

Wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ - skan pisma

Przedmiar robót – żłobek

Przedmiar robót - przedszkole

27.02.2020 r.

Ogłoszenie nr 540035877 -27.02

zmiana i wyjaśnienia SIWZ 27.02.20

zmiana i wyjaśnienia SIWZ 27.02.20

przedmiar żłobek 27.02.2020

02.03.2020 r.

zmiana i wyjaśnienia SIWZ 02.03.20

zmiana i wyjaśniania SIWZ 02.03.20

przedmiar żłobek 02.03.2020

przedmiar przedszkole 02.03.2020

6.03.2020 r.

Protokół z otwarcia ofert

Oświadczenie o przynalezności lub braku przynależności do grupy kapitałowej  - nieaktualne

Zamawiający ponownie zamieszcza Ośwaidczenie ... ponieważ omyłkowo została wpisana zła nazwa zadania. Za pomyłkę przepraszamy.

Oświadczenie o przynalezności lub braku przynależności do grupy kapitałowej - aktualne

Wszyscy wykonawcy którzy złożyli oferty składają niniejsze oświadczenie w termonie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej przez Zamawiającego informacji z otwarcia ofert.

31.03.2020 r. 

informacja o wyborze oferty

Informacja o wyborze oferty word