Postępowania publikowane do 31-12-2019 r.

Szanowni Państwo Postępowania publikowane do dnia 31-12-2019 r dostępne są pod adresem

http://s.bip.erzeszow.pl/ogloszenia-komunikaty/ogloszenia-dotyczace-zamowien-publicznych-od-30-01-2017-r/zamowienia-publiczne-powyzej-30-000-euro

Poniżej będziemy publikować bieżące dane.

Za utrudnienia przepraszamy

Zamówienia Publiczne powyżej 30 000 euro - zamówienia aktualne

Roboty budowlane polegające na wykonaniu kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Krakowskiej

Rzeszów, 16 stycznia 2020 r.

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Formularz OFERTA

UMOWA Krakowska (projekt)

Zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów

WZÓR kosztorys oferowy

Załączniki

------------------------------------------------------------------------------------

Rzeszów, 17 stycznia 2020 r.

Zmiana SIWZ

________________________________

Rzeszów, 24 stycznia 2020 r.

Zmiana SIWZ (WORD)

---------------------------------------------------------

Rzeszów, 31.01.2020 r.

protokol otwarcia

Oświadczenie o przynalezności lub braku przynależności do grupy kapitałowej

poprawiony protokół otwarcia protokol otwarcia 1

____________________________________________________

Rzeszów, 14.02.2020 r.

informacja o wyborze

Informacja o wyborze oferty(word)