Informacja o formie składania ofert

Szanowni Państwo,

informujemy, że w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych składanie ofert w postępowaniach wszczętych po dniu  1.01.2021 r. będzie możliwe wyłącznie w formie elektronicznej, co pociąga za sobą konieczność posiadania kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu osobistego lub podpisu zaufanego. W przypadku postępowań przekraczających progi unijne – wymagane będzie posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Zamówienia publiczne udzielane na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych - aktualne

Roboty budowlane polegające na budowie publicznej drogi gminnej 46 KZ od ul. Lubelskiej do 45 KZ

Rzeszów, 27 listopada 2020 r.

identyfikator postępowania 466ce843-4d58-4d71-930e-acd1367ba0cc

ogłoszenie

SIWZ RB 46 KZ

Formularz OFERTA powyżej progów UE

umowa

espd-request

Zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów

_____________________________________________________

Rzeszów, 27 listopada 2020 r.

Zamawiający zamieszcza właściwą dokumentację projektową:

Dokumentacja

______________________________________________________

Rzeszów, 18 grudnia 2020 r. 

Zamawiający zamieszcza zmianę i wyjaśnienia SIWZ:

zmiana i wyjaśnienia (skan)

zmiana i wyjaśnienia siwz_18.12.20

załączniki 18.12.20

_____________________________________________

Rzeszów, 23.12.2020 r.

ogłoszenie o sprostowaniu wysłane

zmiana treści SIWZ

zmiana treści SIWZ (word)

______________________________________________

Rzeszów, 28 stycznia 2020 r.

ogłoszenie o sprostowaniu opublikowane

______________________________________________

5 stycznia 2021 r.

Ogłoszenie o sprostowaniu opublikowane zamieszczono na stronie w dniu 28 grudnia 2020 r., a nie jak widnieje 28 stycznia 2020 r.

___________________________________________________________

Rzeszów, 8 stycznia 2021 r.

ogłoszenie o sprostowaniu wysłane

zmiana SIWZ 8.01.2021

zmiana treści SIWZ (word)

ZMIANA PLIKU word zmiana treści SIWZ_(word)

____________________________________________________________

Rzeszów, 11 stycznia 2021 r.

informacja z otwarcia ofert

Oświadczenie o przynalezności lub braku przynależności do grupy kapitałowej