Postępowania publikowane do 31-12-2019 r.

Szanowni Państwo Postępowania publikowane do dnia 31-12-2019 r dostępne są pod adresem

http://s.bip.erzeszow.pl/ogloszenia-komunikaty/ogloszenia-dotyczace-zamowien-publicznych-od-30-01-2017-r/zamowienia-publiczne-powyzej-30-000-euro

Poniżej będziemy publikować bieżące dane.

Za utrudnienia przepraszamy

Zamówienia Publiczne powyżej 30 000 euro - zamówienia aktualne

Rozbudowa ul. Dębickiej od ul. Kalinowej do ul. Św. Jakuba – etap II w km od 0+000,00 do km 0+219,47

Rzeszów, 13.11.2020 r.

identyfikator postępowania: 132a2e98-1879-417f-9ab5-2cc35607a9f8

OGŁOSZENIE OPUBLIKOWANE

SIWZ

Formularz OFERTA powyżej progów UE

Zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów

espd-request(9)

Projekt wykonawczy

ZAŁĄCZNIKI

Umowa

____________________________________

Rzeszów, 25.11.2020 r.

zmiana treści SIWZ

Zmiana SIWZ (word)

ogłoszenie o sprostowaniu wysłane

SIWZ Dębicka

Formularz OFERTA powyżej progów UE

Zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów

UMOWA roboty budowlane Dębicka- etap II- pz. 20.11.2020r.

dokumentacja

elektroniczny kosztorys ofertowy- EKO

______________________________________

SIWZ Dębicka 1 poprawiona wersja SIWZ

___________________________________

zmiana treści SIWZ 2

zmiana tresci SIWZ WORD

espd-request(9)

______________________________________

Rzeszów, 30 listopada 2020 r.

zmiana ogł. opublikowana

__________________________________________

Rzeszów, 30.11.2020

wyjasnienie i zmiana 30.11

Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ 30.11 (WORD)

____________________________________________________

Rzeszów, 2.12.2020 r.

odpowiedzi na pytania 2.12

Wyjaśnienie treści SIWZ (WORD)