Postępowania publikowane do 31-12-2019 r.

Szanowni Państwo Postępowania publikowane do dnia 31-12-2019 r dostępne są pod adresem

http://s.bip.erzeszow.pl/ogloszenia-komunikaty/ogloszenia-dotyczace-zamowien-publicznych-od-30-01-2017-r/zamowienia-publiczne-powyzej-30-000-euro

Poniżej będziemy publikować bieżące dane.

Za utrudnienia przepraszamy

Zamówienia Publiczne powyżej 30 000 euro - zamówienia aktualne

Zaprojektowanie oraz wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie odcinka ul. św. Rocha

Rzeszów, 27.10.2020 r.

identyfikator postępowania  a0406a4c-dc21-4324-ad57-3d67780857ee

ogłoszenie o zamówieniu opublikowane

SIWZ Rocha

Formularz OFERTA powyżej progów UE

Zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów

UMOWA

espd-request(7)

PFU

_______________________________

Rzeszów, 13.11.2020 r.

wyjasnienie treści SIWZ

Wyjaśnienie treści SIWZ (word)

_______________________________

Rzeszów, 27.11.2020 r.

protokół otwarcia

Oświadczenie o przynalezności lub braku przynależności do grupy kapitałowej

______________________________________________________

poprawiony protokół otwarcia