Postępowania publikowane do 31-12-2019 r.

Szanowni Państwo Postępowania publikowane do dnia 31-12-2019 r dostępne są pod adresem

http://s.bip.erzeszow.pl/ogloszenia-komunikaty/ogloszenia-dotyczace-zamowien-publicznych-od-30-01-2017-r/zamowienia-publiczne-powyzej-30-000-euro

Poniżej będziemy publikować bieżące dane.

Za utrudnienia przepraszamy

Zamówienia Publiczne powyżej 30 000 euro - zamówienia aktualne

Zaprojektowanie oraz wykonanie robót budowlanych polegających na budowie ekranów wyciszających na ul. Morgowej w rejonie skrzyżowania z ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego w Rzeszowie

Rzeszów, 13 pażdziernika 2020 r.

identyfikator postępowania 904d964e-8e7a-41c2-a5a2-dd3fb635f2ec

ogłoszenie

SIWZ RB powyżej progów

Formularz OFERTA powyżej progów UE

umowa

Zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów

PFU

espd-request