Informacja o formie składania ofert

Szanowni Państwo,

informujemy, że w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych składanie ofert w postępowaniach wszczętych po dniu  1.01.2021 r. będzie możliwe wyłącznie w formie elektronicznej, co pociąga za sobą konieczność posiadania kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu osobistego lub podpisu zaufanego. W przypadku postępowań przekraczających progi unijne – wymagane będzie posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Zamówienia publiczne udzielane na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych - aktualne

Zaprojektowanie oraz wykonanie robót budowlanych polegających na budowie ekranów wyciszających na ul. Morgowej w rejonie skrzyżowania z ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego w Rzeszowie

Rzeszów, 13 pażdziernika 2020 r.

identyfikator postępowania 904d964e-8e7a-41c2-a5a2-dd3fb635f2ec

ogłoszenie

SIWZ RB powyżej progów

Formularz OFERTA powyżej progów UE

umowa

Zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów

PFU

espd-request

__________________________

Rzeszów, 13.11.2020 r.

PROTOKÓŁ OTWARCIA

_______________________________

Rzeszów, 24.11.2020 r.

informacja o uniewaznieniu

Informacja o unieważnieniu (WORD)