Postępowania publikowane do 31-12-2019 r.

Szanowni Państwo Postępowania publikowane do dnia 31-12-2019 r dostępne są pod adresem

http://s.bip.erzeszow.pl/ogloszenia-komunikaty/ogloszenia-dotyczace-zamowien-publicznych-od-30-01-2017-r/zamowienia-publiczne-powyzej-30-000-euro

Poniżej będziemy publikować bieżące dane.

Za utrudnienia przepraszamy

Zamówienia Publiczne powyżej 30 000 euro - zamówienia aktualne

Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla niemowląt do żłobków prowadzonych przez Gminę Miasto Rzeszów wchodzących w skład Miejskiego Zespołu Żłobków w Rzeszowie

Gmina Miasto Rzeszów- Urząd Miasta Rzeszowa w imieniu i na rzecz zamawiającego Miejskiego Zespołu Żłobków w Rzeszowie ogłasza przetarg nieograniczony pn. Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla niemowląt do żłobków prowadzonych przez Gminę Miasto Rzeszów wchodzących w skład Miejskiego Zespołu Żłobków w Rzeszowie

Zamawiający poniżej zamieszcza:

Ogłoszenie o zamówieniu 

SIWZ 

formularz Oferta

Opis Przedmiotu Zamówienia 

Wzór umowy