Postępowania publikowane do 31-12-2019 r.

Szanowni Państwo Postępowania publikowane do dnia 31-12-2019 r dostępne są pod adresem

http://s.bip.erzeszow.pl/ogloszenia-komunikaty/ogloszenia-dotyczace-zamowien-publicznych-od-30-01-2017-r/zamowienia-publiczne-powyzej-30-000-euro

Poniżej będziemy publikować bieżące dane.

Za utrudnienia przepraszamy

Zamówienia Publiczne powyżej 30 000 euro - zamówienia aktualne

Świadczenie usług kompleksowego sprzątania, koszenia oraz odśnieżania na potrzeby Miejskiej Administracji Targowisk i Parkingów w Rzeszowie

23.09.2020r.

Gmina Miasto Rzeszów-Urząd Miasta Rzeszowa w imieniu i na rzecz Zamawiającego Miejskiej Administracji Targowisk i Parkingów ogłasza przetarg nieograniczony pn. Świadczenie usług kompleksowego sprzątania, koszenia oraz odśnieżania na potrzeby Miejskiej Administracji Targowisk i Parkingów w Rzeszowie

Zamawiający zamieszcza poniżej:

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

formularz OFERTA

wzór umowy z załącznikami

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Zobowiązanie do oddania niezbędnych zasobów


02.10.2020r.

Informacja z otwarcia ofert


14.10.2020r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (pdf)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (word)