Postępowania publikowane do 31-12-2019 r.

Szanowni Państwo Postępowania publikowane do dnia 31-12-2019 r dostępne są pod adresem

http://s.bip.erzeszow.pl/ogloszenia-komunikaty/ogloszenia-dotyczace-zamowien-publicznych-od-30-01-2017-r/zamowienia-publiczne-powyzej-30-000-euro

Poniżej będziemy publikować bieżące dane.

Za utrudnienia przepraszamy

Zamówienia Publiczne powyżej 30 000 euro - zamówienia aktualne

Roboty budowlane polegające na budowie kanalizacji deszczowej rejonu ul. Bocznej Kwiatkowskiego i Jachowicza w Rzeszowie.

Rzeszów, dnia 14 października 2020 r.

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Formularz OFERTA

Wzór umowy

Harmonogram

Zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów

OPZ

_________________________________________________

Rzeszów, dnia 20 października 2020 r. 

Wyjaśnienie oraz zmiana SIWZ (skan)

Wyjaśnienie oraz zmiana SIWZ

Przedmiar robót - aktualny 

_________________________________________

Rzeszów, 29.10.2020 r.

protokół otwracia

__________________________________________

Rzeszów, dnia 16 listopada 2020 r.

Informacja o wyborze