Postępowania publikowane do 31-12-2019 r.

Szanowni Państwo Postępowania publikowane do dnia 31-12-2019 r dostępne są pod adresem

http://s.bip.erzeszow.pl/ogloszenia-komunikaty/ogloszenia-dotyczace-zamowien-publicznych-od-30-01-2017-r/zamowienia-publiczne-powyzej-30-000-euro

Poniżej będziemy publikować bieżące dane.

Za utrudnienia przepraszamy

Zamówienia Publiczne powyżej 30 000 euro - zamówienia aktualne

Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie nawierzchni alejek na cmentarzach: Wilkowyja, Pobitno, Słocina i Staromieście oraz remont ogrodzenia na cmentarzu Słocina w ramach zadania: „Remont cmentarzy komunalnych”.

Rzeszów, 17 września 2020 r.

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Formularz OFERTA

Wzór umowy

Zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów

Przedmiar robót

SST

Wzór kosztorysu ofertowego

_______________________________________________

Rzeszów dnia, 2 października 2020 r. 

Informacja z otwarcia ofert

__________________________________________

Rzeszów, dnia 7 października 2020 r.

Informacja o wyborze oferty (skan)

Informacja o wyborze oferty