Postępowania publikowane do 31-12-2019 r.

Szanowni Państwo Postępowania publikowane do dnia 31-12-2019 r dostępne są pod adresem

http://s.bip.erzeszow.pl/ogloszenia-komunikaty/ogloszenia-dotyczace-zamowien-publicznych-od-30-01-2017-r/zamowienia-publiczne-powyzej-30-000-euro

Poniżej będziemy publikować bieżące dane.

Za utrudnienia przepraszamy

Zamówienia Publiczne powyżej 30 000 euro - zamówienia aktualne

Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy hali sportowej przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 3 ul. Skrajna 1 wraz z zapleczem i rozbudową pomieszczeń przedszkola

16.09.2020 r. 

Identyfikator postępowania 263e281c-c644-45aa-a0a4-14f24f9b05f1

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Formularz Oferta

Wzór umowy

Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego

Jedz

Dokumenty