Postępowania publikowane do 31-12-2019 r.

Szanowni Państwo Postępowania publikowane do dnia 31-12-2019 r dostępne są pod adresem

http://s.bip.erzeszow.pl/ogloszenia-komunikaty/ogloszenia-dotyczace-zamowien-publicznych-od-30-01-2017-r/zamowienia-publiczne-powyzej-30-000-euro

Poniżej będziemy publikować bieżące dane.

Za utrudnienia przepraszamy

Zamówienia Publiczne powyżej 30 000 euro - zamówienia aktualne

Wykonanie oświetlenia świątecznego Rzeszowa w sezonie 2020/2021, z elementów dekoracyjnych dostarczonych przez Wykonawcę.

18 września 2020 Zamawiający zamieszcza: 

Identyfikator postępowania oraz klucz publiczny znajduje się na miniPortalu

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ 
formularz OFERTA
wzór umowy 
Załącznik do umowy
wzór zobowiązania do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów
elektroniczna wersja JEDZ dostępna w osobnym pliku XML.

opis przedmiotu zamówienia:
specyfikacja dekoracji świątecznych
specyfikacja pionów zasilających

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05.10.2020 r. Zamawiający zamieszcza:
Wyjasnienia i zmiany tresci SIWZ 1
Wyjasnienia i zmiany tresci SIWZ 1 ( WORD)
Zmiane ogłoszenie nr 1 (ogłoszenie wysłane)
Uaktualniona specyfikacja dekoracji świątecznych

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

09.10.2020 r. Zamawiający zamieszcza:
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane