Postępowania publikowane do 31-12-2019 r.

Szanowni Państwo Postępowania publikowane do dnia 31-12-2019 r dostępne są pod adresem

http://s.bip.erzeszow.pl/ogloszenia-komunikaty/ogloszenia-dotyczace-zamowien-publicznych-od-30-01-2017-r/zamowienia-publiczne-powyzej-30-000-euro

Poniżej będziemy publikować bieżące dane.

Za utrudnienia przepraszamy

Zamówienia Publiczne powyżej 30 000 euro - zamówienia aktualne

Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie placu zabaw wraz z wykonaniem strefy bezpieczeństwa z piasku, budowie ścieżki zdrowia, montażu elementów małej architektury oraz wykonaniu nasadzeń w ramach zadania: „Zagospodarowanie terenów zieleni na Osiedlu Krakowska Południe”