Postępowania publikowane do 31-12-2019 r.

Szanowni Państwo Postępowania publikowane do dnia 31-12-2019 r dostępne są pod adresem

http://s.bip.erzeszow.pl/ogloszenia-komunikaty/ogloszenia-dotyczace-zamowien-publicznych-od-30-01-2017-r/zamowienia-publiczne-powyzej-30-000-euro

Poniżej będziemy publikować bieżące dane.

Za utrudnienia przepraszamy

Zamówienia Publiczne powyżej 30 000 euro - zamówienia aktualne

Zaprojektowanie oraz wykonanie robót budowlanych polegających na budowie ekranów wyciszających na ul. Morgowej w rejonie skrzyżowania z ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego w Rzeszowie

Rzeszów, 28.07.2020 r.

identyfikator postepowania: 7abd1379-b74d-475a-856a-e094662187b1

ogłoszenie o zamówieniu opublikowane

SIWZ Ekrany

Formularz OFERTA powyżej progów UE

Zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów

Program Funkcjonalno Użytkowy

UMOWA

espd-request(3)

_______________________________________________________

Rzeszów, 30 lipca 2020 r.

ogłoszenie wysłane do publ.

_______________________________________________________

Rzeszów, 3.08.2020 r.

ogłoszenie o zmianie opublikowane