Postępowania publikowane do 31-12-2019 r.

Szanowni Państwo Postępowania publikowane do dnia 31-12-2019 r dostępne są pod adresem

http://s.bip.erzeszow.pl/ogloszenia-komunikaty/ogloszenia-dotyczace-zamowien-publicznych-od-30-01-2017-r/zamowienia-publiczne-powyzej-30-000-euro

Poniżej będziemy publikować bieżące dane.

Za utrudnienia przepraszamy

Zamówienia Publiczne powyżej 30 000 euro - zamówienia aktualne

Wykonanie prac geodezyjnych – cz.8

28.07.2020 r. Zamawiajacy zamieszcza poniżej:

SIWZ
Ogłoszenie o zamówieniu
formularz OFERTA (wraz z formularzem cenowym);
wzór umowy zawierający opis przedmiotu zamówienia
wzór zobowiązania do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów

----------------------------------------------------------------------------------
06.08.2020 r. Zamawiajacy zamieszcza poniżej:

Informację z otwarcia ofert


Oświadczenie o grupie kapitałowej