Postępowania publikowane do 31-12-2019 r.

Szanowni Państwo Postępowania publikowane do dnia 31-12-2019 r dostępne są pod adresem

http://s.bip.erzeszow.pl/ogloszenia-komunikaty/ogloszenia-dotyczace-zamowien-publicznych-od-30-01-2017-r/zamowienia-publiczne-powyzej-30-000-euro

Poniżej będziemy publikować bieżące dane.

Za utrudnienia przepraszamy

Zamówienia Publiczne powyżej 30 000 euro - zamówienia aktualne

Wykonanie prac geodezyjnych – cz.7 (2 cześci)

26.06.2020 r.

Gmina Miasto Rzeszów -Urząd Miasta Rzeszowa w imieniu i na rzecz Zamawiającego Biura Godpodarki Mieniem ogłasza przetarg nieograniczony pn. Wykonanie prac geodezyjnych – cz.7 (2 cześci)

Zamawiający poniżej zamieszcza:

ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

formularz OFERTA

wzór umowy dla częci 1

wzór umowy dla części 2

wzór zobowiązania do oddania do dyspozycji podmiotu trzeciego dla cz. 1

wzór zobowiązania do oddania do dyspozycji podmiotu trzeciego dla cz. 2

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

07.07.2020 r. Zamawiający poniżej zamieszcza:

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT