Postępowania publikowane do 31-12-2019 r.

Szanowni Państwo Postępowania publikowane do dnia 31-12-2019 r dostępne są pod adresem

http://s.bip.erzeszow.pl/ogloszenia-komunikaty/ogloszenia-dotyczace-zamowien-publicznych-od-30-01-2017-r/zamowienia-publiczne-powyzej-30-000-euro

Poniżej będziemy publikować bieżące dane.

Za utrudnienia przepraszamy

Zamówienia Publiczne powyżej 30 000 euro - zamówienia aktualne

Wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji ul. Puszkina w Rzeszowie

Rzeszów, 24.06.2020 r.

Zamawiający zamieszcza:

SIWZ

Ogłoszenie o zamówieniu

Formularz OFERTA

Wzór zobowiązania

JEDZ

Wzór umowy

Opis przedmiotu zamówienia

Kosztorys ofertowy

Link do strony postępowania w miniportalu, zawierający klucz do szyfrowania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/PodgladPostepowania.aspx?Id=9d6dc559-0301-4a55-ac24-557623963cb8

Identyfikator postępowania: 9d6dc559-0301-4a55-ac24-557623963cb8


Rzeszów, 25.06.2020 r.

Zamawiający zamieszcza:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia