Postępowania publikowane do 31-12-2019 r.

Szanowni Państwo Postępowania publikowane do dnia 31-12-2019 r dostępne są pod adresem

http://s.bip.erzeszow.pl/ogloszenia-komunikaty/ogloszenia-dotyczace-zamowien-publicznych-od-30-01-2017-r/zamowienia-publiczne-powyzej-30-000-euro

Poniżej będziemy publikować bieżące dane.

Za utrudnienia przepraszamy

Zamówienia Publiczne powyżej 30 000 euro - zamówienia aktualne

Roboty budowlane polegające na budowie publicznej drogi gminnej 46 KZ od ul. Lubelskiej do 45 KZ.

Rzeszów, 18.06.2020 r.

Zamawiający zamieszcza:

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Formularz OFERTA

Wzór zobowiązania

JEDZ

Wzór umowy

Decyzja ZRID

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiar robót

Harmonogram rzeczowo-finansowy

Link do strony postępowania w miniportalu, zawierający klucz do szyfrowania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/PodgladPostepowania.aspx?Id=8135c547-1597-4d6a-a7fc-03c4b530979b

Identyfikator postępowania: 8135c547-1597-4d6a-a7fc-03c4b530979b