Postępowania publikowane do 31-12-2019 r.

Szanowni Państwo Postępowania publikowane do dnia 31-12-2019 r dostępne są pod adresem

http://s.bip.erzeszow.pl/ogloszenia-komunikaty/ogloszenia-dotyczace-zamowien-publicznych-od-30-01-2017-r/zamowienia-publiczne-powyzej-30-000-euro

Poniżej będziemy publikować bieżące dane.

Za utrudnienia przepraszamy

Zamówienia Publiczne powyżej 30 000 euro - zamówienia aktualne

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY - 29.06.2020 r. Usługa sprzątania i utrzymania porządku na Stadionie Miejskim „Stal” w Rzeszowie wraz z infrastrukturą

02.06.2020 r. 

Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa ogłasza przetarg nieograniczony pn. Usługa sprzątania i utrzymania porządku na Stadionie Miejskim „Stal” w Rzeszowie wraz z infrastrukturą.

Zamawiający poniżej zamieszcza:

ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

formularz OFERTA

wzór umowy

szczegółowy opis przedmiotu zamówienia-formularz cenowy (zał. nr 1 do umowy)

zał. nr 2 do umowy

wzór zobowiązania do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów


04.06.2020 r. 

Zamawiający poniżej zamieszcza:

wyjaśnienie treści SIWZ

wyjaśnienie treści SIWZ (Word)


12.06.2020 r. 

Zamawiający poniżej zmaieszcza:

informacje z otwarcia ofert


29.06.2020 r.

Zamawiający poniżej zamieszcza:

informacje o wyborze oferty

Informacja o wyborze oferty (word)