Postępowania publikowane do 31-12-2019 r.

Szanowni Państwo Postępowania publikowane do dnia 31-12-2019 r dostępne są pod adresem

http://s.bip.erzeszow.pl/ogloszenia-komunikaty/ogloszenia-dotyczace-zamowien-publicznych-od-30-01-2017-r/zamowienia-publiczne-powyzej-30-000-euro

Poniżej będziemy publikować bieżące dane.

Za utrudnienia przepraszamy

Zamówienia Publiczne powyżej 30 000 euro - zamówienia aktualne

Roboty budowlane polegające na przebudowie rowu W-2-1 na osiedlu Budziwój w Rzeszowie

Rzeszów, 12 maja 2020 r.

ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ RB poniżej progów

Formularz OFERTA

wzór umowy

Zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów

przedmiar

Folder -1

Folder -2

____________________________________________________________

Rzeszów, 14 maja 2020 r.

informacja dla wykonawców

____________________________________________________________

Rzeszów, 27 maja 2020 r.

Informacja z otwarcia ofert