Postępowania publikowane do 31-12-2019 r.

Szanowni Państwo Postępowania publikowane do dnia 31-12-2019 r dostępne są pod adresem

http://s.bip.erzeszow.pl/ogloszenia-komunikaty/ogloszenia-dotyczace-zamowien-publicznych-od-30-01-2017-r/zamowienia-publiczne-powyzej-30-000-euro

Poniżej będziemy publikować bieżące dane.

Za utrudnienia przepraszamy

Zamówienia Publiczne powyżej 30 000 euro - zamówienia aktualne

Wykonanie robót budowlanych polegających na bieżącym utrzymaniu obiektów inżynierskich na terenie Rzeszowa

Rzeszów, 08.04.2020 r.

Z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiologiczną, związaną z ogłoszeniem przez Światową Organizację Zdrowia pandemii koronawirusa (wywołującego COVID-19), Zamawiający apeluje o użycie środków komunikacji elektronicznej.

Szczegóły opisane są w rozdziałach VI-XI SIWZ.

W przypadku składania ofert w formie pisemnej, ofert nie należy bindować ani dołączać żadnych plastikowych elementów (grzbietów, okładek itp.) ponieważ będą one poddawane procedurze termicznego odkażania. W przypadku dołaczenia elementów z tworzyw sztucznych, Zamawiający nie odpowiada za ewentualne zniszczenie oferty.

Ze względów bezpieczeństwa sanitarnego budynek Urzędu jest zamknięty dla osób postronnych, dokumenty w formie pisemnej należy składać w przedsionku budynku (ul. Joselewicza 4), a otwarcie ofert będzie transmitowane on-line. Link do transmisji Zamawiający poda w tym miejscu w dniu otwarcia.

ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ RB poniżej progów

Formularz OFERTA

wzór umowy

Zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów

OPZ

______________________________________________________

Rzeszów, 09.04.2020 r.

Zamawiający uzupełnia SIWZ o datę składania ofert oraz otwarcia ofert.

SIWZ RB- poniżej progów

_____________________________________________________

Rzeszów, 10.04.2020 r.

Identyfikator postępowania

e9edd87b-08cb-43f4-9b54-dee606342a4a

______________________________________________

Rzeszów, 17.04.2020 r.

Zamawiający zamieszcza zmianę treści SIWZ i ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

zmiana SIWZ

zmiana SIWZ

zmiana ogłoszenia

_______________________________________________

Rzeszów, 23.04.2020 r.

Zamawiający zamieszcza link do transmisji z otwarcia ofert.

https://youtu.be/Xg_4DWDiMZ4

Zamawiający zamieszcza informację z otwarcia ofert.

Informacja z otwarcia ofert

_________________________________________________________

Rzeszów, 19.05.2020 r.

Zamawiający informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze oferty