Postępowania publikowane do 31-12-2019 r.

Szanowni Państwo Postępowania publikowane do dnia 31-12-2019 r dostępne są pod adresem

http://s.bip.erzeszow.pl/ogloszenia-komunikaty/ogloszenia-dotyczace-zamowien-publicznych-od-30-01-2017-r/zamowienia-publiczne-powyzej-30-000-euro

Poniżej będziemy publikować bieżące dane.

Za utrudnienia przepraszamy

Zamówienia Publiczne powyżej 30 000 euro - zamówienia aktualne

Zaprojektowanie i rozbudowa ulicy Matysowskiej w Rzeszowie

Rzeszów, 7 kwietnia 2020 r.

ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ RB powyżej progów(1)

Formularz OFERTA powyżej progów UE

umowa

Zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów

identyfikator postępowania

espd-request

PFU

____________________________________________________________

Rzeszów, 30 kwietnia 2020 r.

ogłoszenie wysłane do publikacji

zmiana SIWZ

zmiana siwz

____________________________________________________________

Rzeszów, 5 maja 2020 r.

ogłoszenie opublikowane

____________________________________________________________

Rzeszów, 13 maja 2020 r.

zmiana ogłoszenia wysł.do publik.

wyjaśnienia SIWZ

Decyzja Srodowiskowa

UMOWA zaprojektuj i wykonaj- Matysowska- druk

wyjaśnienia siwz (word)

____________________________________________________________

Rzeszów, 15 maja 2020 r.

ogłoszenie opublikowane

_____________________________________

Rzeszów, 20.05.2020 r.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Oświadczenie o przynalezności lub braku przynależności do grupy kapitałowej