Postępowania publikowane do 31-12-2019 r.

Szanowni Państwo Postępowania publikowane do dnia 31-12-2019 r dostępne są pod adresem

http://s.bip.erzeszow.pl/ogloszenia-komunikaty/ogloszenia-dotyczace-zamowien-publicznych-od-30-01-2017-r/zamowienia-publiczne-powyzej-30-000-euro

Poniżej będziemy publikować bieżące dane.

Za utrudnienia przepraszamy

Zamówienia Publiczne powyżej 30 000 euro - zamówienia aktualne

Modernizacja oświetlenia Regionalnego Centrum Sportowo-Widowiskowego „PODPROMIE”, Rzeszów ul. Podpromie 10

3 kwietnia 2020 r.

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Formularz OFERTA

Wzór umowy wraz z załącznikami

Wzór Zobowiązania do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów

Opis przedmiotu zamówienia

Identyfikator postępowania oraz klucz publiczny dostępne na stronie postępowania na miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/PodgladPostepowania.aspx?Id=e02e6ac1-4222-4e60-a975-42984483e7f3


8 kwietnia 2020

Wyjaśnienia treści SIWZ

Pliki dwg

Wyjaśnienia treści SIWZ - skan pisma


16 kwietnia 2020

Wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ

Wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ - skan pisma

Wzór umowy wraz z załącznikami

STWiOR - Uwaga! nieprawidłowy plik!

Zamawiający omyłkowo zamieścił nieaktualny plik STWiOR. Poniżej prawidłowy STWiOR:

STWiOR poprawiona


24.04.2020 r.

Transmisja z otwarcia ofert odbędzie się online o godz. 14:00 pod następujacym adresem: https://youtu.be/ufK3uP9DEXo


27.04.2020 r.

Informacja z otwarcia ofert

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej


12.05.2020 r.

Informacja o wyborze oferty

Informacja o wyborze oferty - skan pisma