Postępowania publikowane do 31-12-2019 r.

Szanowni Państwo Postępowania publikowane do dnia 31-12-2019 r dostępne są pod adresem

http://s.bip.erzeszow.pl/ogloszenia-komunikaty/ogloszenia-dotyczace-zamowien-publicznych-od-30-01-2017-r/zamowienia-publiczne-powyzej-30-000-euro

Poniżej będziemy publikować bieżące dane.

Za utrudnienia przepraszamy

Zamówienia Publiczne powyżej 30 000 euro - zamówienia aktualne

Bieżące utrzymanie wiat i słupków przystankowych starego typu

25.03.2020 r. Zamawiajacy zamieszcza:


SIWZ

Ogłoszenie o zamówieniu
Formularz OFERTA
wzór umowy
wzór zobowiązania do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów
Opis przedmiotu zamówienia:

  1. opis przedmiotu zamówienia
  2. formularz cenowy
  3. wykaz słupków
  4. wykaz wiat

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16.04.2020 r.
Poniżej Zamawiajacy zamieszcza link do transmisji z otwarcia ofert:

https://youtu.be/I7U1AvSqrxU

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16.04.2020 r. Zamawiający zamieszcza poniżej:
Inforację z otwarcia ofert

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

27.04.2020 r. Zamawiający zamieszcza poniżej:
Informację o wyborze oferty