Postępowania publikowane do 31-12-2019 r.

Szanowni Państwo Postępowania publikowane do dnia 31-12-2019 r dostępne są pod adresem

http://s.bip.erzeszow.pl/ogloszenia-komunikaty/ogloszenia-dotyczace-zamowien-publicznych-od-30-01-2017-r/zamowienia-publiczne-powyzej-30-000-euro

Poniżej będziemy publikować bieżące dane.

Za utrudnienia przepraszamy

Zamówienia Publiczne powyżej 30 000 euro - zamówienia aktualne

Usługa polegająca na odtworzeniu specjalnych pokazów multimedialnych na fontannie przy Al. Lubomirskich w Rzeszowie


Z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiologiczną, związaną z ogłoszeniem przez Światową Organizację Zdrowia pandemii koronawirusa (wywołującego COVID-19), Zamawiający apeluje o używanie środków komunikacji elektronicznej.

Szczegóły opisane są w rozdziałach VI-XI SIWZ.

W przypadku składania ofert w formie pisemnej, ofert nie należy bindować ani dołączać żadnych plastikowych elementów (grzbietów, okładek itp.) ponieważ będą one poddawane procedurze termicznego odkażania. W przypadku dołączenia elementów z tworzyw sztucznych, Zamawiający nie odpowiada za ewentualne zniszczenie oferty.

Ze względów bezpieczeństwa sanitarnego budynek Urzędu jest zamknięty dla osób postronnych, dokumenty w formie pisemnej przyjmowane są w drzwiach wejściowych (ul. Joselewicza 4), a otwarcie ofert będzie transmitowane on-line. Link do transmisji Zamawiający poda w tym miejscu w dniu otwarcia.


19.03.2020 r.

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Formularz OFERTA

Wzór umowy

Zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów

Opis przedmiotu zamówienia


26.03.2020 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Zmiana treści SIWZ

Zmiana treści SIWZ (skan)

Wzór umowy


Identyfikator postępowania: 994bb6d8-1d9f-4b04-8be2-c2221c08de79

Link do postępowania w miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/SzczegolyPostepowania.aspx?Id=994bb6d8-1d9f-4b04-8be2-c2221c08de79


Link do transmisji z otwarcia ofert - https://youtu.be/zUKhbPLdKaA


30.03.2020 r.

Protokół z otwarcia ofert


06.05.2020 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (skan)