Postępowania publikowane do 31-12-2019 r.

Szanowni Państwo Postępowania publikowane do dnia 31-12-2019 r dostępne są pod adresem

http://s.bip.erzeszow.pl/ogloszenia-komunikaty/ogloszenia-dotyczace-zamowien-publicznych-od-30-01-2017-r/zamowienia-publiczne-powyzej-30-000-euro

Poniżej będziemy publikować bieżące dane.

Za utrudnienia przepraszamy

Zamówienia Publiczne powyżej 30 000 euro - zamówienia aktualne

Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej na budowę dróg od ul. Wołyńskiej do ul. Potokowej i ul. Słoneczny Stok w ramach zadania inwestycyjnego pn.:”Budowa dróg KDZ,KDL1,KDL2 łączących ul. Wołyńską z ul. Potokową” wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej ZRID.

Rzeszów, 13.03.2020 r.

Identyfikator postępowania: 4712ee3c-a5f0-4dbf-9d8b-5327cdf74368

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Formularz oferta

Wzór zobowiązania

Wzór umowy

JEDZ - ESPD

OPZ

Inne załączniki

__________________________________

Rzeszów, 31 marca 2020 r.

Zamawiający wyjaśnia treść SIWZ jak poniżej.

Wyjaśnienie treści SIWZ

Wyjaśnienia treści SIWZ